Modus | Home page

Zpracování a recyklace plastů v současné době a výhledy do budoucna

Novinka

Recyklace plastů je jedním z nejdůležitějších směrů k udržitelné budoucnosti.


V současné době je zpracování plastů převážně o recyklaci, zařazení recyklátů, recyklovatelnosti. Co se týká firem, nemá cenu se bavit o odpadech, všechny firmy mají a musí mít vyřešen výrobní cyklus tak, aby neprodukovaly odpad. Problémem zůstává hlavně odpad z domácností.

Všichni by se měli starat o to, aby jednak odpad produkovali co nejméně a co nejvíce nezbytný odpad třídili. V třídících a recyklačních linkách jsou již zavedeny efektivní technologie, takže z nich vychází již jednodruhové materiály. Toto se týká celé Evropy. Vede se debata, zda neházet všechny recyklovatelné odpady dohromady, a až potom je vytřídit. Z třídících stanic vychází určité typy a druhy, které mají již své označení. Poptávka po těchto recyklátech je velká, dokonce převyšuje nabídku. Některé linky vytřídí až 90 % všeho plastového odpadu. V Evropě se vytříděný plastový odpad pohybuje mezi 40 – 60 %.

30. listopadu 2022 byla nově vydaná směrnice (EUR-Lex - 52022PC0677 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) , která jde z Evropské komise ke schválení do Evropského parlamentu, a řeší obalové materiály a odpady z obalových materiálů. Všechny podklady k této směrnici jsou ve fázi schvalování, návrh je velmi obsáhlý (280 stran). Jedním z bodů bude i například omezování nadbytečné produkce plastů, třeba v podobě poloprázdných nádobek na potraviny a bude se řešit u všech typů obalů. České Ministerstvo životního prostředí má velmi dobře zpracované všechny podklady, kde se člověk i podnikatel dozví všechny statistiky zpracování i sběru odpadů.

Existuje RecoTrace portál (RecoTrace), který běží třetím rokem, o všech recyklovatelných  a recyklovaných odpadech, letos je již i v češtině.

Nejen plastový odpad, který je vytřízený je velmi dobře použitelný, v mnoha oborech ale nelze očekávat, že bude na pohled perfektní. Často má hlavně na pohled ,,vady“. Také se nedá předpokládat, že recyklovat jde donekonečna. Také použití recyklovaného materiálu se často posouvá o třídu níže.

Cena recyklovaných výrobků z plastů klesá a je často příznivější než původní výrobky, například z betonu. Často se stává, že větší zájem o výrobky z recyklátů projevují zahraniční partneři místo českých. V současné době se vyrábí například zatravňovací dlaždice, lavičky, kompostéry, různě OSB desky, zajímavé designové desky, květináče, střešní krytiny a další.

Evropa nakládání s odpady velmi dobře řeší v rámci přechodu k udržitelnému hospodaření. Každý člověk by měl lépe hospodařit se všemi materiály.

Plastikářský klastr je schopen a ochoten pomoci klastrovým firmám s konzultacemi ohledně zpracování plastových odpadů.


Ing. David Hausner

Manažer Plastikářského klastru

 

 

 

Nabídka TRANSFERA

Petr Suchomel, Transfera.cz
petr.suchomel@upol.cz

 

Elektrostatický free-fall separátor – Západočeská univerzita v Plzni

 

Technologické zařízení pro vícefázovou fluidní separaci odpadních směsí – VŠB TUO

 

Technologie plnění formy pro výrobu víceplášťových trubek – VŠB TUO

 

 

 
Přidáno: 13.01.2023 19:29:12
Přidáno: 13.01.2023 19:31:07