Modus | Home page

Zadávání zakázek na inovace: Jak nejlépe sladit požadavky a řešení - Pozvánka na EU Cluster Talks, 13. září 2023

Novinka

Začínající podniky a malé a střední podniky (MSP) jsou na mnoha trzích lídry v oblasti inovací. Vyvíjejí nové produkty a služby, které posilují konkurenceschopnost evropských podniků a vytvářejí pracovní místa.


Mohou se však potýkat s výzvou vyvinout produkty, které budou odpovídat potřebám poptávky a vyhovovat správným klientům. Zde přichází na řadu zadávání veřejných zakázek na inovace. Může pomoci reagovat na neuspokojené potřeby nebo nová očekávání, která nejsou dostatečně řešena prostřednictvím stávajících řešení na trhu. Získávání inovací veřejnými a soukromými organizacemi umožňuje lepší a efektivnější poskytování služeb zákazníkům a občanům. Například na úrovni EU představuje kupní síla veřejných kupujících přibližně 14 % HDP. V mnoha částech Evropy představuje značný podíl místních ekonomik.

 

Jak ale začínající podniky a malé a střední podniky splňují tyto požadavky? A jak se mohou postupy zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací lépe zaměřit na potřeby na straně poptávky?

 

S cílem odpovědět na tyto otázky pořádá European Cluster Collaboration Platform jménem Evropské komise, DG GROW, konferenci EU Clusters Talk "Inovační veřejné zakázky: Jak nejlépe sladit poptávku a řešení", která proběhal 13. září 2023 od 8:30 do 9:45 hodin a jejímž cílem bylo diskutovat o tom, jak propojit potřeby na straně poptávky a vývoj nových produktů nebo služeb inovativních dodavatelů, a poučit se ze zkušeností projektů BRINC, InnoBuyers a Procure4health. 

 

Mezi přednášejícími byli:

  • Anita Poort, referent pro politiku zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací, DG GROW, European Commission
  • Carlos Larrañeta Gómez-Caminero, projektový koordinátor, Inovace v oblasti veřejných zakázek, Regional Government of Andalusia
  • Joan Juul, projektový manažer, International Cleantech Network
  • Jorge González, ředitel, TICBIOMED

 

Tato akce je součástí online setkání, která komunitě klastrů dvakrát týdně přináší Evropská platforma pro spolupráci klastrů. Nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

 

Podívejte se na záznam přednášky

 

 

Tato přednáška EU Clusters Talk je určena účastníkům z Evropské unie a zemí SMP/COSME. Schválení účasti na zasedání bude uděleno individuálně.

 

 

 

 

Prezentace a zápis z přednášky