Modus | Home page

Workshop na téma: Jak co nejlépe prodat své úspěchy

Novinka

Dne 17. srpna 2023 proběhl v Technologickém centru Praha další ze vzdělávacích workshopů zaměřený na prezentaci výsledků a úspěchů. 


Členové Národní klastrové asociace stále málo prezentují své skvělé služby a produkty. Přitom klastry mohou pomáhat, inspirovat široký okruh firem, výzkumných institucí i veřejné sféry.

 

Zopakovali jsme, jak najít ideální způsob komunikace přínosu klastrů pro členy a prezentace úspěchů klastru pro různé cílové skupiny a definovali konkrétní přínosy klastru pro firemní členy, výzkumné členy, politiky a další skupiny.

 

Účastníci vyplnili ,,Kartu člena klastru" a diskutovali o benefitech, které přináší svým členům a jak je měřit.

Workshopu se zúčastnili zástupci sedmi klastrových organizací a technologických platforem. Za účast děkujeme Petr Hladík (TC AV), Luboš Komárek (Nanoprogress), Kateřina Podaná (Klastr MECHATRONIKA), Ivo Říha (CEDEG & NCA) Břetislav Skácel (CREA Hydro&Energy), Miroslav Strnad (Česká membránová platforma), Petr Tomášek (Moravský letecký klastr) a Magdalena Vrabčeková (Rozvojový HR klastr) za účast a doufáme, že jim pomůže v jejich další práci.
Workshopem účastníky provedl Jiří Herinek. Děkujeme také Technologickému centru Praha za vstřícné a přívětivé zázemí.

 
 
Přidáno: 22.08.2023 20:44:15
Přidáno: 22.08.2023 20:44:14