Modus | Home page

Vzdělávací seminář - řízení a rozvoj klastrů

Národní klastrová asociace Vás zve na vzdělávací seminář "Řízení a rozvoj klastrů - zkušenosti od matadorů". Seminář proběhne 13.12.2018 v Ostravě.


Národní klastrová asociace Vás zve na vzdělávací seminář "Řízení a rozvoj klastrů - zkušenosti od matadorů". Seminář proběhne 13.12.2018 v Ostravě. Cílem semináře určeného manažerům klastrů a jejich výkonnému týmu je načerpání metod dobré praxe od nejzkušenějších klastrových manažerů v ČR, získání informací o připravované podpoře klastrů z EU v novém programovacím období a networking.

 

PROGRAM:

10:30 – 12:00 Praktické zkušenosti z řízení největšího českého klastru. Jak strukturovat služby klastru, jak se vypořádat s organizací                                   klastru a jeho rozvojem.Co se podařilo a co nefunguje. Diskuze.

                        Ladislav Glogar, výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru, z.s.

12:00 12:30  přestávka, občerstvení

12:30 – 13:30 Dobré praktiky a zkušenosti s realizací klastrových projektů. Zapojení klastru do národních a mezinárodních výzkumných a                             rozvojových projektů. Jaké byly začátky, aneb cesta od prvního projektu k současným sedmnácti běžícím. Diskuze.

                        Luboš Komárek, místopředseda představenstva klastru NANOPROGRESS, z.s. 

13:30 13:45 přestávka

13:45 – 14:30 Přehled výzev pro klastrové organizace, úspěšná žádost a realizace projektů v programu Spolupráce – klastry, OPPIK.                                     Individuální konzultace.

                        Kateřina Píclová, specialista pro rozvoj klastrů, NCA

14:30 - 14:50 Zapojení výrobních firem z klastrů do porjektu Things+ (rozvoj servitizace v MSP - poradenství pro zavádění služeb
                        v návaznosti na vyráběný produkt)

                        Libor Friedel, BizGarden s.r.o.

14:30 – 15:00 Podpora klastrových politik v EU, příprava nového programovacího období, role NCA. Závěr.

                        Pavla Břusková, prezidentka, NCA

15:00 – 16.00  Networking mezi účastníky semináře.

 

Potvrzení své účasti (jméno, organizace, kontakt) zašlete na info@nca.cz

 

Akce je zpoplatněna ve výši 3.000 Kč/účastník.

Platbu proveďte do 11. 12. 2018 na účet NCA: 2104404324/2700

Do zprávy příjemci uveďte jméno účastníka. Doklad o zaplacení bude předán na semináři.

 

Kontaktní osoba za NCA: PaedDr. Pavla Břusková, mob. 731 505 929, bruskova@nca.cz