Modus | Home page

Udržitelně z bodu A do bodu B: přechodová cesta pro mobilitu - EU Clusters Talk, 7. února 2024

Novinka

Ekosystém mobility zahrnuje celý hodnotový řetězec automobilového, železničního a vodního sektoru.


Zaměstnává 14,6 milionu lidí a představuje 7,5 % přidané hodnoty EU. Různá odvětví ekosystému se již podílejí na ekologickém a digitálním přechodu, i když postupují různým tempem a čelí specifickým výzvám, včetně podnikatelského prostředí, dostupnosti a proveditelnosti technických řešení a potřeb spotřebitelů. Všechna však musí přijmout dekarbonizaci, digitalizaci a čelit globální konkurenci. Očekává se, že dvojí přechod ovlivní také trh práce ve všech odvětvích ekosystému mobility, i když s různou intenzitou v závislosti na odvětví a zeměpisné poloze. V důsledku toho budou muset některé části ekosystému čelit výrazné realokaci pracovních sil a naléhavé potřebě rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovní síly.

 

V rámci procesu spoluvytváření zveřejňuje Evropská komise "přechodovou cestu" pro mobilitu, která nabízí příležitosti ke sblížení průmyslové komunity při hledání společných řešení nadcházejících výzev. Tato cesta by měla představovat jasný soubor projektů, který podpoří investice, jež usnadní přechod. European Cluster Collaboration Platform uspořádala jménem Evropské komise 7. února od 8:30 do 9:45 přednášku EU Clusters Talk "Udržitelně z bodu A do bodu B: přechodová cesta pro mobilitu", která představila stav a obsah přechodové cesty, kritické výzvy a možná řešení pro ekosystém.

 

Řečníci EU Cluster Talks:

Mark Nicklas, Vedoucí útvaru mobility - DG GROW, Evropská komise
Jean-Baptiste Hahn, Vedoucí oddělení pro evropské záležitosti, CARA
Libor Dobeš, Výkonný ředitel, Autoklastr
Rudolf Aunkofer, Výkonný ředitel, CNA Centre for Transportation and Logistics
Silvius Stanciu, Profesor Univerzity v Galati, Romanian River Transport Cluster
Pascal Strobel, Řízení projektů malých a středních podniků a výzkumu a vývoje, Automotive Transformation Hub, saarland.innovation&standort

 

ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠKY

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

Prezentace