Modus | Home page

Twin Transition: Pokročilé materiály jako klíčová technologie - EU Clusters Talk, 10. dubna 2024

Novinka

Očekává se, že poptávka po pokročilých materiálech v nadcházejících letech výrazně vzroste.


Pokročilé materiály jsou záměrně navržené a zkonstruované materiály, které vykazují vynikající výkon nebo speciální funkce a které lze díky dnešnímu vědeckému poznání a výpočetnímu výkonu vyvíjet nebývale rychle. Mají zásadní význam například pro inovace v energetice, elektronice, stavebnictví a mobilitě, a jsou proto klíčové pro ekologický a digitální přechod. Jsou potřebné například pro výrobu obnovitelných zdrojů energie, baterií, budov s nulovými emisemi, polovodičů, léků a lékařských přístrojů, satelitů, kosmických nosičů, letadel nebo pro další aplikace dvojího využití a také pro obranná zařízení. Evropská komise navrhla komplexní strategii pro dosažení vedoucího postavení EU v průmyslu vyspělých materiálů, která předkládá konkrétní kroky umožňující sladit priority výzkumu a inovací a investice v EU.

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádalo z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma: Twin Transition: Pokročilé materiály jako klíčová technologie, který proběhl 10. dubna 2024. Cílem bylo představit strategii směřující k vedoucímu postavení průmyslu EU v oblasti pokročilých materiálů, diskutovat o výzvách a vyslechnout si informace o činnosti klastrových organizací v této oblasti.

 

Sledujte záznam z přenášky

Řečníci:

  • Eva Milella, Prezidentka, IMAST Italská technologická oblast pro konstrukci polymerních a kompozitních materiálů a struktur
  • Magdalena Cholewińska-Falarz, Ředitelka pro inovace, Silesian Nano Cluster

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

 

 

Prezentace

Přidáno: 28.05.2024 14:15:21