Modus | Home page

Technologické centrum Praha - Bioekonomický atlas NCA, české klastry a jejich členové

Novinka

Technologické centrum Praha přispělo do Bioekonomického atlasu NCA. Atlas byl vytvořen díky projektům, DanuBioValNet (01/17-06/19) a GoDanuBio (07/20-12/22) spolufinancovaných Programem Národní spolupráce INTERREG DANUBE.


Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky a společnost Technology Management, s. r. o.

 

TC poskytuje služby pro zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporuje strategické rozhodování ve výzkumu a inovacích, rozvoj českých inovativních společností a mezinárodní technologický transfer. Od r. 2012 je TC členem Národní klastrové asociace.

 

Služby Technologického centra jsou poskytovány napříč všemi sektory, s důrazem na aktuální témata, kterým je i bioekonomika. Oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) NICER poskytuje široké spektrum níže popsaných služeb. Oddělení rozvoje podnikání (ORP) pomáhá s orientací v českých a zahraničních programech a s přípravou projektových žádostí především pro malé a střední podniky, a nabízí konzultace s jejími odborníky. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb a propojení na zahraniční trhy ve více než 60 zemích světa TC zajišťuje prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, kterou v České republice koordinuje již od roku 2008. Na webu sítě EEN najdou zájemci užitečné informace a pozvánky na akce typu kooperační setkání B2B, veletrhy, odborné workshopy/webináře se zaměřením na bioekonomiku a udržitelný rozvoj či konzultace s našimi specialisty (inovativní technologie, zahraniční spolupráce).

 

 

 Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA

ředitel TC

Sídlo: Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

www.tc.cz

 

TC poskytuje prostřednictvím oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) komplexní služby zájemcům o zapojení do projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích, především v programech Horizont Evropa.

 

Podpora bioekonomiky je v Horizontu Evropa zahrnuta do tematické skupiny Klastr 6, na který je alokován rozpočet 8,9 mld. eur na období 2021-2027: “ Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí“ (Cluster 6: Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment). Na Klastr 6 je tematicky i finančně navázáno také Evropské partnerství pro cirkulární bioekonomiku (CBE JU – Circular Bio-based Europe Joint Undertaking), které je tzv. společným podnikem Evropské komise a průmyslového konsorcia Bio-based Industries Consortium s celkovým rozpočtem 2 mld. eur. Cílem tohoto partnerství je podporovat aktivity v oblasti rozvoje bioekonomiky a napomáhat řešení technologických, tržních a regulatorních výzev sektoru bioekonomiky, které jsou definovány ve Strategické výzkumné a inovační agendě CBE JU – SRIA (Strategic Research and Innovation Agenda).

 

 

Do vyhlašovaných výzev k podávání projektů jak v Klastru 6, tak i v CBE JU, se mohou zapojit řešitelské týmy z výzkumných organizací, univerzit, firemního sektoru, zájmových sdružení i občanské společnosti. Mezi českými organizacemi, které se již úspěšně zapojily do řešení evropských projektů v oblasti bioekonomiky, najdeme např. Jihočeskou univerzitu (Power4Bio), CEITEC (CELEBio), Českou zemědělskou univerzitu (Climb-Forest, CEE2ACT, Opt FORESTS), Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o. (ForestNavigator), Zemědělský výzkum s.r.o. (Shaping-Bio, BioGov.net, RuralBioUp), Ústav výzkumu globální změny v.v.i (Climb-Forest) nebo BioEast hub CR, z.u. (BIOTRANSFORM).

 

NICER provozuje národní portál Horizont Evropa, který poskytuje komplexní přehled o aktuálních příležitostech včetně přehledu informačních a školicích akcí a spojení na národní kontaktní pracovníky pro program Horizont Evropa.

 

Kontaktními osobami NICER jsou Ing. Naďa Koníčková (konickova@tc.cz) a Mgr. Jana Čejková (cejkova@tc.cz).

 

Ing. Naďa Koníčková představuje strukturu programu Horizont Evropa na Národním informačním dnu

 

Využijte služeb TC a zapojte se do projektů ze světa evropské bioekonomiky!