Modus | Home page

Seznamte se s EUROCLUSTERS: Iniciativy pro ekologický a digitální přechod, pozvánka na EU Cluster Talks, 8. března 2023

Novinka

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (ECCP), pod záštitou Evropské komise, DG GROW, organizuje workshop EU Cluster Talk na téma: Seznamte se s EUROCLLUSTERS: Iniciativy pro ekologický a digitální přechod, který se bude konat 8. března 2023, od 8:30. 


1. září 2022 bylo zahájeno 30 projektů EUROCLUSTERS jejímž úkolem je realizace Evropské průmyslové strategie. Euroklastry jsou meziodvětvové, mezioborové a transevropské strategické iniciativy průmyslových klastrů a dalších hospodářských subjektů, jako jsou výzkumné organizace a podniky. Přispívají tak k budování odolnosti a urychlení přechodu na zelenou a digitální ekonomiku prostřednictvím šesti specifických cílů:

 • Navazovat vztahy pro zvýšení odolnosti průmyslových ekosystémů EU prostřednictvím rozvoje propojení hodnotových řetězců na jednotném trhu EU. 
 • Inovace pro strategickou autonomii s cílem vybudovat kapacitu v oblasti nejkritičtějších dodávek a technologií jejich ekosystémů.
 • Přijmout procesy a technologie, které posílí transformaci na ekologičtější a digitálnější ekonomiku.
 • Školení na podporu zvyšování a rekvalifikace pracovní síly a zároveň přilákání talentů.
 • Přejít na mezinárodní trh a posílit přístup ke globálním dodavatelským a hodnotovým řetězcům.
 • Osvětová činnost s cílem přilákat hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, mimo lokality Euroklastrů.

 

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (ECCP), pod záštitou Evropské komise, DG GROW, organizuje workshop EU Cluster Talk na téma: Seznamte se s Euroklastry: Iniciativy pro ekologický a digitální přechod, který se bude konat 8. března 2023, od 8:30 do 9:45 SEČ. Dozvíte se o jejich aktivitách, nadcházejících příležitostech pro evropské malé a střední podniky, a o návrhu druhé Euroklastrové výzvy. 

 

Prezentující workshopu: 

 • Marek Przeor, Team Leader - Cluster Policy, DG GROW, European Commission;
 • Ewa Rekosz, Mazovia Cluster ICT, INGENIOUS Eurocluster;
 • Josep Casamada, AEI TÈXTILS, X-BUILD EU Eurocluster;
 • Loïc Marin, CIMES, GEMSTONE Eurocluster;
 • Marta Krakowiak, European Lighting Cluster Alliance, SILEO Eurocluster.

 

Tato akce je součástí online setkání, která komunitě klastrů dvakrát týdně přináší Evropská platforma pro spolupráci klastrů. Setkání nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

 

SLEDUJTE ZÁZNAM ZDE