Modus | Home page

Rovnost žen a mužů pro konkurenceschopnost a udržitelnost malých a středních podniků - EU Cluster Talk, 10. ledna 2024

Novinka

Klastry a společnosti usilují o rovnost žen a mužů v Evropě, což může zvýšit inovační kapacitu, konkurenceschopnost a ziskovost malých a středních podniků. 


Genderové problémy se mohou vyskytovat v oblastech, jako je nábor, organizační kultura a struktura nebo komunikace. Strategie a cíle pro jejich řešení zahrnují zpochybnění genderových stereotypů, odstranění genderových rozdílů na trhu práce, dosažení rovného zapojení v různých odvětvích ekonomiky, řešení rozdílů v odměňování žen a mužů a dosažení genderové rovnováhy v rozhodovacích procesech.

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádala z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma: Rovnost žen a mužů pro konkurenceschopnost a udržitelnost malých a středních podniků, který proběhl 10. ledna 2024. Cílem bylo diskutovat o stavu rovnosti žen a mužů v průmyslu, prozkoumat konkrétní příklady plánů rovnosti žen a mužů na úrovni klastrů a politik a vyslechnout si informace o jejich dopadu na regionální inovační ekosystém.

 

 

Mezi řečníky budou:

  • Anders Olsson, Manažer výzkumu a inovací, Region Värmland 
  • Lucia Seel, Generální Manažer, Lucia Seel International Consulting 
  • Luis Goñi, Ředitel pro regionální strategii, Innovation Agency of Navarre SODENA
  • Vera Weiß, Projektová manažerka, Green Building Cluster of Lower Austria

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

Prezentace z přednášky