Modus | Home page

Průmysl 5.0: Lidé v srdci podnikání - EU Clusters Talks, 4. října 2023

Novinka

Koncept "Průmysl 5.0" představuje vizi průmyslu, která se zaměřuje na jiné cíle než jen na efektivitu a produktivitu a posiluje roli a přínos průmyslu pro společnost. Byl vytvořen Evropskou komisí v roce 2021 a do centra výrobního procesu staví blaho pracovníka.


"Průmysl 5.0" staví výzkum a inovace do služeb přechodu k udržitelnému, na člověka zaměřenému a odolnému evropskému průmyslu. Prvky, které lze nalézt v politikách Komise souvisejících s tímto přístupem, jsou:

  • Přijetí přístupu zaměřeného na člověka v oblasti digitálních technologií včetně umělé inteligence (např. návrh nařízení o umělé inteligenci).
  • Zvyšování a rekvalifikace evropských pracovníků, zejména v oblasti digitálních dovedností (např. agenda dovedností).
  • Moderní a udržitelná průmyslová odvětví účinně využívající zdroje a přechod na oběhové hospodářství (Green Deal). 
  • Globálně konkurenceschopný a vedoucí světový průmysl, urychlení investic do výzkumu a inovací (průmyslová strategie).

 

Za účelem vysvětlení tohoto konceptu uspořádala European Cluster Collaboration Platform jménem Evropské komise přednášku EU Clusters Talk "Průmysl 5.0", která proběhla ,4. října 2023, 8:30 - 9:45 hod. Seznámili jsme se s koncepčním přístupem, diskutovalo se o tom, jak jej vnímá průmysl, a zjistili jsme, jak jej lze převést do praxe.

 

Mezi řečníky byli:

  • Sean O'Reagain, zástupce vedoucího oddělení, DG RTD, Evropská komise;
  • Diego Carballo, evropský projektový manažer, Aerospace Valley;
  • Sebastian Rynkiewicz, prezident, Metal Processing Cluster;
  • Tautvydas Pipiras, projektový manažer, Lithuanian Innovation Centre.

 

Podívejte se na celý záznam webináře:

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší European Cluster Collaboration Platform. Přednážky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

Presentace / Presentation

Přidáno: 31.10.2023 14:43:27