Modus | Home page

Přístup k financování EU: Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP)

Novinka

Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) jako nová iniciativa EU. 


CO JE TO STEP? 

Platforma strategických technologií pro Evropu (Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)) je nová iniciativa EU, která byla zahájena 1. března 2024. Cíle platformy je posílit průmyslovou konkurenceschopnost EU a snížit vnější závislost financováním vývoje a výroby kritických technologií v EU, posílením jejich hodnotových řetězců a snížením nedostatku nezbytných pracovních sil a dovedností. Odhaduje se, že díky stávajícím nástrojům EU v kombinaci s dalšími veřejnými a soukromými prostředky se zvýší investice až o 50 miliard EUR.

 

FINANCOVÁNÍ

STEP pomůže mobilizovat finanční prostředky v rámci 11 stávajících programů financovaných EU, a to: Digital Europe Programme, European Defence Fund, EU4Health, Horizon Europe, Innovation Fund, InvestEU, Recovery and Resilience Facility a fondy politiky soudržnosti, včetně Cohesion Fund, European Regional Development Fund, European Social Fund+ a Fondu Just Transition.

 

Odvětví, na která se STEP vztahuje, jsou:

  • Digitální a hluboké inovační technologie (včetně umělé inteligence, kvantových technologií a pokročilé konektivity). 
  • Čistá technologie účinně využívající zdroje (včetně technologií zachycování a ukládání uhlíku, tepelných čerpadel). 
  • Biotechnologie (včetně molekulárních biotechnologií, léčiv a biotechnologií plodin). 

 

 

 

 

 

 

PODNÍMKY STEP

💎Přinést na jednotný trh inovativní, špičkový prvek s významným hospodářským potenciálem

💎Přispět ke snížení strategických závislostí Unie nebo jim předcházet.

 

NÁSTROJE STEP

💎 Přeprogramování finančních prostředků EU se speciálními výzvami pro odvětví STEP.

💎 STEP pečeť označení pro vysoce kvalitní projekty STEP, které je podporují v přístupu k financování. 

💎 STEP portál který konsoliduje všechny možnosti financování pro odvětví STEP financované EU.  

💎 Jednorázový obchod. Jediné kontaktní místo pro jakýkoli kontakt/otázku týkající se STEP pro průmysl a řídicí orgány.

 

 

VÍCE INFORMACÍ O STEP

Spadá vaše technologie do působnosti programu STEP? Jaké jsou další možnosti financování a jejich časový harmonogram? Najděte tu správnou výzvu pro svůj projekt prostřednictvím našeho panelu. Více informací získáte naskenováním QR kódu nebo napište na EC-STEP-INFO@ec.europa.eu

 

 

 

STEP letáček

Přidáno: 23.06.2024 22:48:32