Modus | Home page

Přihlaste svůj projekt do únorové výzvy Visegrad Grants

Novinka

Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. února 2024. 


Visegrádské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi, jakož i vzdělávacími a výzkumnými centry, která přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu.

 

 PODMÍNKY

  • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
  • Na podporu má nárok také dvoustranná přeshraniční spolupráce nejméně 2 organizací ze 2 sousedních zemí V4, přičemž projekty se uskutečňují v okruhu 40 km od hranic a zaměřují se na místní problém.
  • Maximální délka realizace projektu je 18 měsíců.
  • Granty mohou pokrýt až 100 % rozpočtu projektu a 15 % režijních nákladů.
  • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu. 

 

Veškeré informace o podmínkách a kritériích naleznete v Pokynech pro udělování grantů.

 

Jste připraveni přihlásit svůj projekt? Více informací zde

 

Projekty můžete podávat vždy k 1. únoru, 1. červnu nebo 1. říjnu daného roku.