Modus | Home page

Přihlaste se na již třetí Cluster Booster Academy!

Novinka

Cluster Booster Academy je organizována European Cluster Collaboration Platform a je určena pro manažery a zaměstnance klastrových organizací.


TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 12. ledna 2024

Vůbec poprvé ECCP s potěšením zve nejen manažery, ale i zaměstnance klastrových organizací, aby se zapojili do třetí akademie pro podporu klastrů. V této třetí iteraci se věnují kultivaci silných sítí mezi manažery klastrových organizací a připravují půdu pro nebývalé možnosti spolupráce. Po dvou úspěšných pokračováních Cluster Booster Academy s klastrovými manažery z celé Evropy chtějí rozšířit své pozvání i na jejich zaměstnance!

 

Další ročník slibuje, že bude ještě poutavější a působivější a nabídne účastníkům jedinečné příležitosti k navazování kontaktů, profesnímu rozvoji a klastrovým inovacím. Cluster Booster Academy je pětidenní akce, která se skládá z třídenní online akce (23.-25. ledna 2024 v dopoledních hodinách) a také z dvoudenního osobního školení v Sofii, Bulharsku (11.-12. března 2024) ve spolupráci s hostitelem místa konání, Automotive Cluster Bulgaria

 

Registrace zde!

 

Cíle

Řízení klastrové organizace v moderní době vyžaduje rozmanitý soubor dovedností, aby bylo možné efektivně zvládnout výzvy digitálního a ekologického přechodu. Cluster Booster Academy je navržena tak, aby tuto poptávku splňovala. Pětidenní program má za cíl:

 • Vybavit účastníky praktickými dovednostmi a znalostmi prostřednictvím koučování a průběžné podpory, což jim umožní úspěšně realizovat akční plány klastru.
 • Řešit každodenní potřeby manažerských týmů evropských klastrových organizací a umožnit jim nabízet inovativní a profesionální služby malým a středním podnikům.
 • Posílení schopností pracovníků klastrových organizací, přijetí přístupu "školení školitelů" k šíření znalostí a posílení celého ekosystému klastru.
 • Rozvíjet efektivní dovednosti v oblasti budování komunit a vytváření sítí a povzbuzovat účastníky k navazování kontaktů a spolupráci v rámci celé Akademie.
 • Posílit schopnost účastníků identifikovat a řešit strukturální problémy v rámci svých uskupení tím, že jim budou poskytnuty nástroje a zdroje k objasnění poslání, vize a cílů.
 • Zlepšit si dovednosti potřebné k řešení skutečných výzev a nabídnout případové studie a praktické příklady týkající se tvorby klastrové strategie a akčního plánu.
 • Podporovat manažery klastrových organizací a jejich týmy při zavádění pokročilých strategií, růstu klastrů a budování udržitelných obchodních modelů.
 • Podpořit pochopení úlohy klastrů při podpoře regionálního rozvoje a hospodářského růstu na příkladu úspěšných klastrových iniciativ.

 

Formát

Cluster Booster Academy je každoroční akce určená pro 35 až 50 účastníků. Třetí ročník bude mít hybridní formát, tentokrát pětidenní:

 • 3 dny online školení: 23.-25. ledna 2024. Dopoledne od 10 do 14 hodin. Tato virtuální složka zahrnuje 1 celý den a 2 půldny s menšími, interaktivnějšími sezeními.
 • 2 dny osobních školení: 11.-12. března 2024, které se uskuteční v Automotive Cluster Bulgaria, v Sofii, v Bulharsku a umožní účastníkům osobně se seznámit, posílit navazování kontaktů a zlepšit spolupráci.

 

Kromě toho budou poskytována individuální koučovací sezení, aby se ještě více přizpůsobily zkušenosti s učením, a to jak mezi virtuálními a osobními dny, tak po ukončení školení. 

 

Benefity

Cluster Booster Academy využívá praktický přístup k učení a umožňuje účastníkům aplikovat nově získané dovednosti a znalosti v každodenním životě při řízení klastrových organizací. Pod vedením zkušených koučů získají účastníci cennou zpětnou vazbu a podporu po celou dobu své vzdělávací cesty. Akademie rovněž nabízí jedinečnou platformu pro vzájemné propojení a spolupráci, které se účastní až 50 manažerů klastrů a zaměstnanců klastrových organizací z celé Evropy. Společnou prací na řešení společných problémů mohou účastníci prohloubit své učení a navázat nové cenné kontakty. 

 

Přečte si, co o svých zkušenostech řekli někteří z našich absolventů CBA:

"Školení poskytuje příležitost vytvořit lepší strukturu pro každý klastr bez ohledu na počet let jeho fungování."

"Příležitost být součástí CBA přinesla nové nápady, které plánujeme realizovat."

"Výborná příležitost pochopit problémy jiných klastrů a spojit se s nimi."

"Školení [...] poskytuje jedinečnou příležitost k navázání kontaktů mezi evropskými klastry, kterou v současné době žádná jiná akce nenabízí."

 

Kdo se může přihlásit?

Cluster Booster Academy vítá různorodou skupinu manažerů klastrů a zaměstnanců klastrových organizací, kteří mají zájem učit se od odborníků, rozšiřovat své sítě a sdílet své znalosti. Výzva je určena pouze pro účastníky, kteří jsou:

 • registrace  [2]  v ECCP jako klastrové organizace
 • řízení klastrové organizace ze země EU nebo zemí přidružených k části COSME programu jednotného trhu;[3]
 • motivovaní a odhodlaní zúčastnit se všech pěti dnů školení, zapnout kameru ve virtuálních dnech a splnit zadané domácí úkoly, které jim byly přiděleny mezi virtuálními a fyzickými školeními[4].

 

Vezměte prosím na vědomí, že na jednu klastrovou organizaci je povolena pouze jedna žádost (buď vedoucího klastru, nebo zaměstnance organizace klastru), kterou musí podat příslušný účastník. Přivedení dalších kolegů nebo vyslání náhradníků není povoleno, protože počet míst je omezen.

 

Finanční příspěvky

Účast na školeních je zcela zdarma. Stravu a nápoje během osobního školení hradí tým ECCP. Náklady na dopravu a ubytování však nesou účastníci a tým ECCP je nemůže proplatit.

 

Na pomoc při plánování bude tým ECCP spolupracovat s klastrem Automotive Cluster Bulgaria, aby účastníkům poskytl komplexní informační balíček, včetně doporučení hotelu, možností dopravy a dalších důležitých informací.

 

Pokud se chcete zúčastnit třetího ročníku Cluster Booster Academy, vyplňte prosím tuto přihlášku.

 

Vezměte prosím na vědomí, že konečné účastníky budeme kontaktovat v týdnu následujícím po uzávěrce po pečlivém vyhodnocení. Při podávání přihlášek se ujistěte, že máte pro tuto akci zcela zablokované termíny 23.-25. ledna v dopoledních hodinách a 11.-12. března.

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Registrace zde!

 

[2] Pokud ještě nejste zaregistrováni, učiňte tak před podáním žádosti. Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se na nás obrátit. 

[3] : list-3rd-country-participation_smp_en.pdf (europa.eu)

[4] Zrušení na poslední chvíli (méně než dva týdny před plánovaným termínem) z neopodstatněných důvodů nebo malé či žádné zapojení během pěti dnů školení a v časovém rámci mezi nimi může vést k omezení možností účasti na budoucích akcích ECCP.