Modus | Home page

Přihlaste se na již druhý ročník Cluster Booster Academy!

Novinka

V návaznosti na velký úspěch prvního ročníku Cluster Booster Academy, ECCP s potěšením oznamuje, že se můžete již nyní přihlásit na druhý ročník této akce. Datum podání přihlášky je do 19. května 2023! 


Tato akce bude zahrnovat cenné postřehy a návrhy účastníků z prvního ročníku. Letošní ročník slibuje, že bude ještě poutavější a nabídne manažerům klastrů jedinečné příležitosti pro navazování kontaktů, profesní rozvoj a inovace klastrů. Akademie je čtyřdenní, která se skládá z dvoudenní online akce (6. - 7. června 2023) a také z dvoudenního osobního školení v italském Turíně (21. - 22. září 2023) ve spolupráci s hostitelem, MESAP Innovation Cluster, který se zaměřuje na podporu inovací a konkurenceschopnosti v oblasti inteligentních výrobků a výroby, v jehož síti je více než 200 společností a výzkumných organizací v italském regionu Piemont.

 

DEADLINE: 19. května 2023

Přihlaste se zde

 

Cíle
Řízení klastru vyžaduje širokou škálu dovedností, aby bylo možné zajistit účinnou podporu všem členům klastru, vyvážit potřeby různých zúčastněných stran a vybudovat odolnost potřebnou pro zvládnutí výzev digitálního a ekologického přechodu. Potřeba komplexního vzdělávacího programu je tedy stále zřejmější. Účast na této čtyřdenní akademii Cluster Booster Academy vybaví manažery znalostmi a nástroji, které potřebují ke zlepšení výkonnosti svých klastrů a k podpoře inovací a růstu v rámci místních ekosystémů.

 

Akademie Cluster Booster se zaměřuje na dosažení následujících cílů:

 • Vybavit manažery klastrů praktickými dovednostmi a znalostmi, aby mohli realizovat své vlastní akční plány klastrů, a to díky pracovním setkáním a aktivní průběžné podpoře akademie po celou dobu.
 • Řešit potřeby evropských manažerských týmů klastrů při jejich každodenní práci tím, že jim umožní nabízet malým a středním podnikům inovativní, vysoce profesionální a diverzifikované služby.
 • Zlepšit dovednosti pracovníků klastrů prostřednictvím přístupu "školení školitelů", k šíření jejich znalosti v širším měřítku, a tím posílit ekosystém klastrů jako celku.
 • Rozvíjet dovednosti pro efektivní budování komunit a vytváření sítí a poskytnout tak příležitosti ke vzájemnému propojení a spolupráci v průběhu celé Akademie pro podporu klastrů.
 • Zlepšit schopnost účastníků identifikovat a řešit strukturální problémy v rámci jejich klastrů  poskytnutím nástrojů a zdrojů pro vyjasnění poslání, vize a cílů.
 • Zdokonalit schopnost účastníků řešit skutečné výzvy, poskytnout případové studie a praktické příklady týkající se tvorby strategie klastru a akčního plánu.
 • Podpořit manažery klastrů při zavádění pokročilých strategií, růstu jejich klastrů a budování udržitelných obchodních modelů.
 • Podpořit pochopení úlohy klastrů při podpoře regionálního rozvoje a hospodářského růstu poskytnutím příkladů a případových studií úspěšných klastrových iniciativ.

 

Formát

Akademie je každoroční akce, které se účastní 35 až 50 účastníků. Druhý ročník Cluster Booster Academy se bude opět konat v hybridním formátu v průběhu čtyř dnů:

 • 2 dny online školení - 6. - 7. června 2023 (které bude organizovat a pořádat tým ECCP). 
 • 2 dny osobních školení v MESAP Innovation cluster v Turíně v Itálii - 21. - 22. září 2023 (účastníci tak budou mít přibližně 3 měsíce po virtuálních školeních dostatek času na to, aby své nově nabyté znalosti a dovednosti uplatnili v praxi). 


Kromě virtuálních a osobních školení budou účastníkům poskytnuta také individuální koučovací sezení.

 

Benefity

Akademie Cluster Booster je navržena tak, aby poskytovala praktický přístup k učení a umožnila účastníkům uplatnit nově nabyté dovednosti a znalosti v jejich práci jako manažerů klastrů. Pod vedením zkušených koučů získají účastníci cennou zpětnou vazbu a podporu po celou dobu své vzdělávací cesty. Akademie rovněž poskytuje jedinečnou příležitost pro vzájemné navazování kontaktů a spolupráci, které se zúčastní až 50 manažerů klastrů z celé Evropy. Díky společné práci na řešení společných problémů mohou účastníci prohloubit své učení a navázat nové cenné kontakty. CBA-Alumni jsou rovněž k dispozici pro zpětnou vazbu a dotazy prostřednictvím soukromé skupiny na síti LinkedIn, což představuje doplňkový zdroj, který podporuje komunitu neustálého vzdělávání a rozvoje a zároveň dále rozšiřuje podporu, která je účastníkům k dispozici.

Kromě toho mohou účastníci očekávat prospěch z plodné součinnosti s ECCP, což dále posílí jejich profesní rozvoj a jejich síť v rámci evropské klastrové komunity.

 

Pojďme si poslechnout, co o svých zkušenostech řekli někteří z našich absolventů CBA:

"Školení poskytuje příležitost vytvořit lepší strukturu pro každý klastr bez ohledu na počet let jeho fungování."

"Výborná příležitost pochopit problémy jiných klastrů a spojit se s nimi."

"Školení poskytuje jedinečnou příležitost k navázání kontaktů mezi evropskými klastry, kterou v současné době žádná jiná akce nenabízí."

 

Kdo se může přihlásit?

Akademie Cluster Booster hledá různorodou skupinu manažerů klastrů, kteří mají zájem učit se od odborníků, rozšiřovat své sítě a sdílet své vlastní znalosti, aby se společně zúčastnili jedinečné a obohacující vzdělávací akce.

Výzva je určena pouze pro manažery klastrů[1] ktěří jsou:

 • kteří jsou v ECCP zaregistrováni [2] jako správci klastrů;
 • řídí klastrovou organizaci ze země EU nebo ze zemí přidružených k části programu jednotného trhu COSME;[3]
 • motivovaní a odhodlaní zúčastnit se všech 4 dnů školení, zapnout kameru ve virtuálních dnech a splnit domácí úkoly, které jim byly zadány mezi virtuálními a fyzickými školeními.[4]

 

Pro jeden klastr lze schválit pouze jednu přihlášku, kterou musí podat správce klastru. Přivádět na školení další kolegy není povoleno, stejně jako posílat někoho jiného místo sebe.

 

Finanční příspěvek

Účast na školeních je bezplatná. Kromě toho bude tým ECCP hradit stravu a nápoje během osobního školení. Náklady na dopravu a ubytování si hradí účastníci sami a tým ECCP je nemůže proplatit.

 

Na pomoc při plánování bude tým ECCP spolupracovat s inovačním klastrem MESAP, který účastníkům poskytne komplexní informační balíček. Tento balíček bude obsahovat doporučení pro hotely, možnosti dopravy a další důležité informace.

 

Vezměte prosím na vědomí, že schválené účastníky bude ECCP kontaktovat v týdnu následujícím po uzávěrce a po pečlivém vyhodnocení. Při podávání přihlášek se ujistěte, že máte pro tuto akci zcela rezervovány termíny 6. - 7. června a 21. - 22. září.

 

[1] Za manažery klastru jsou považováni ti, kteří jsou odpovědní za řízení klastrové organizace

[2] Pokud ještě nejste zaregistrováni, učiňte tak před podáním přihlášky. Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na ECCP. 

[3] :list-3rd-country-participation_smp_en.pdf (europa.eu)

[4] Zrušení na poslední chvíli (méně než dva týdny před plánovaným termínem) z neopodstatněných důvodů nebo malá či žádná angažovanost během čtyř dnů školení a v časovém rámci mezi nimi může vést k omezení možností účasti na budoucích akcích ECCP.