Modus | Home page

Pokrok v přechodu: Klíčový vývoj v chemickém průmyslu, EU Clusters Talk, 10. července

Novinka

Chemický průmysl je důležitým hráčem v ekonomice EU - mnoho zboží, které se v Evropě vyrábí, je závislé na chemických látkách pro celou řadu funkcí.


Stejně jako ostatní průmyslové ekosystémy musí i chemický průmysl transformovat své obchodní modely a hodnotové řetězce, aby přispěl k ekologické, digitální a odolné evropské ekonomice. Tato transformace s sebou nese výzvy, jako je udržitelnost, přístup ke kritickým zdrojům a zajištění stabilního dodavatelského řetězce surovin, energie a také dosažení klimatické neutrality. 

 

V lednu 2023 zveřejnila Evropská komise dokument Transition Pathway for the Chemical Industry. Tento dokument nastiňuje hlavní kroky na podporu investic a identifikuje přibližně 190 opatření k dosažení ekologického a digitálního přechodu chemického průmyslu EU a zvýšení jeho odolnosti. Nyní zveřejnila první zprávu o pokroku dosaženém při transformaci tohoto odvětví.

 

European Collaboration Platform pořádá z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma Pokrok v přechodu: Klíčový vývoj v chemickém průmyslu, který proběhne dne 10. července od 8:30 do 9:45 hodin. Cílem je představit první úspěchy při realizaci Cesty přechodu pro chemický průmysl a diskutovat o úloze klastrů při podpoře přechodu.

 

REGISTRACE

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.