Modus | Home page

Podnikání v Evropě: Podpora klastrů pro začínající podniky a podniky ve velkém měřítku, EU CLusters Talk - 20. března 2024

Novinka

Podnikání napomáhá procesům průmyslové transformace, neboť nově založené firmy, tzv. start-upy, a rychle rostoucí firmy, tzv. scale-upy, mají značný vliv na tvorbu pracovních míst a na zlepšení inovačního a konkurenčního profilu národních a regionálních ekonomik.


Aby se jim dařilo, mohou být podpořeny specifickými, na míru šitými odbornými znalostmi, které jim pomohou rozvíjet konkurenční výhody a využívat výhod globálních hodnotových řetězců. Takové podpůrné prostředí mohou poskytnout klastry a podnikatelské sítě, které sdružují příslušné subjekty z oblasti podnikání, vzdělávání, výzkumu a veřejného sektoru. Strategická úloha klastrů při náročné podpoře může spočívat v několika oblastech, od zavádění pokročilých technologií, nových obchodních modelů, akcelerace a nízkouhlíkových řešení a řešení účinně využívajících zdroje až po kreativitu a design, zvyšování kvalifikace, přilákání talentů a internacionalizaci.

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádala z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma: Podnikání v Evropě: Podpora klastrů pro začínající podniky a podniky ve velkém měřítku, který proběhl 20. března 2024, od 8:30 do 9:45 hodin. Cílem bylo diskutovat o významu začínajících podniků a podniků působících ve velkém měřítku pro evropskou ekonomiku, byly představeny osvědčené postupy na jejich podpory prostřednictvím klastrů a poskytnuty dalších opatření, která jsou potřebná pro podporu podnikání.

 

ZÁZNAM Z WEBINÁŘE

 

Mezi řečníky byli:

  • Anna Tórz, Referentka pro mezinárodní spolupráci, Poznan Science and Technology Park
  • Catriona Murphy, Klastrová manažerka, Ireland South East Financial Services
  • Raffaella Bruzzone, Obchodní komora Genova, Enterprise Europe Network
  • Stéphanie Schohn, Ředitelka ekosystému, Pôle SCS

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

Prezentace a zápis s webináře