Modus | Home page

OTEVŘENÉ VÝZVY EUROCLUSTER

Novinka

Od 1. září 2022 bylo spuštěno 30 Euroclusterů, které mají realizovat Evropskou průmyslovou strategii. Podívejte se na aktuální seznam otevřených výzev Euroclusterů. 


Euroclustery jsou meziodvětvové, mezioborové a transevropské strategie iniciativy průmyslových klastrů a dalších hospodářských subjektů, jako jsou výzkumné organizace, podniky a další. 

 

€42 milion z programu Jednotný trh bylo poskytnuto pro první kolo Euroclusterů. 171 partnerů pokývá 23 různých zemí (22 členů EU) a 14 průmyslových ekosystémů. 

 

20 Euroclusterů pracuje na konkrétních iniciativách v konkrétních průmyslových ekosystémech, zatímco 10 Euroclusterů pracuje napříč několika průmyslovými ekosystémy. 

 

Seznam aktuálních otevřených výzev

🔔Creathriv-Eu

Oblasti výzvy: Digitální inovace, Ekologická transformace, Vzdělávání, Zvyšování investic v kreativním odvětví

Termín podání: do 16. května 2023, 17:00 SEČ 

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔IKAT PROJECT

Oblasti výzvy: Turizmus

Termín podání: do 19. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔DREAM Eurocluster

Oblasti výzvy: Digitální technologie pro ekologický přechod výrobních procesů a efektivnější využívání zdrojů (energie, voda, materiály, zásobování). 

Termín podání: do 25. května 2023 

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔Epicentre Eurocluster

Oblasti výzvy: Podpora malých a středních firem a start-upů, kteří vytvářejí inovativní řešení v zemědělsko-potravinářském sektoru 

Termín podání: do 29. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔SUAVE | Urban Agriculture

Oblasti výzvy: zemědělství ve městech směrem k udržitelnosti a odolnosti městského potravinářského systému, zelenému a digitálnímu přechodu

Termín podání: do 30. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔CircInWater

Oblasti výzvy: inovativní vodní řešení pro zemědělsko-potravinářský a energetický náročný průmysl

Termín podání: do 31. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔MedBAN - Mediterranean Blue Acceleration Network

Oblasti výzvy: inovace, školení a dvojí transformace v modré ekonomice 

Termín podání: do 31. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔MedBAN - Mediterranean Blue Acceleration Network

Oblasti výzvy: Internacionalizace v modré ekonomice

Termín podání: do 31. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔Silicon Europe

Oblasti výzvy: mikroelektronické systémy

Termín podání: do 31. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔PIMAP4Sustainability 

Oblasti výzvy: photonika, pokročilé materiály, pokročilá výroba v oblasti letectví, obrábění kovů a průmyslové výrobě

Termín podání: do 31. května 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔METASTARS

Oblasti výzvy: inovativní projekty v oblasti letectví a obrany

Termín podání: do 6. června 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔xBUILD-EU

Výzva k předkládání návrhů na granty Innovate, Global & Digital a Green

Termín podání: do 7. června 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔EuroBoosTEX

1. výzva Individuální grant Innovate Boost

Termín podání: do 7. června 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔SILEO Eurocluster

Oblasti výzvy: digitální transformace podniků 

Termín podání: do 20. června 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔RESIST Eurocluster 

Otevřená výzva poskytující finanční podporu malým a středním podniků, start-upům a středně velkým společnostem, které se pohybují v oblasti automotive, dopravy a mobility

Termín podání: do 21. června 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔RE-CENTRE

Výzva k financování inovací na finanční podporu malých meziodvětvových partnerství

Termín podání: do 27. června 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔B-Resilient

Výzva k urychlení zaměřená na zpracování a výrobu potravin

Termín podání: do 1. července 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔BioMan4R2

Výzva pro malé a střední podniky v oblasti biovýroby a medicínských technologií 

Termín podání: do 2. července 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔METASTARS

Oblasti výzvy: pro malé a střední podniky pohybující se v odvětví 

Termín podání: do 31. prosince 2023

Více informací o programu a podání žádosti ZDE

 

🔔Friend CCI

Výzva k vyjádření zájmu pro poskytovatele digitálních služeb 

Termín podání: do 6. srpna 2025

Více informací o programu a podání žádosti ZDE