Modus | Home page

Net-Zero Industry Act: Pro čisté technologie vyráběné v Evropě, EU Clusters Talk - 6. března 2024

Novinka

Net-Zero Industry Act je iniciativa vycházející z průmyslového plánu Green Deal, jejímž cílem je rozšířit výrobu čistých technologií v EU.


To znamená zvýšit výrobní kapacitu EU pro technologie, které podporují přechod na čistou energii a při svém provozu vypouštějí extrémně nízké, nulové nebo záporné emise skleníkových plynů. Tento akt přiláká investice a vytvoří lepší podmínky a přístup na trh pro čisté technologie v EU. Cílem je, aby se celková strategická výrobní kapacita Unie v oblasti technologií s nulovou čistou emisí do roku 2030 přiblížila nebo dosáhla alespoň 40 % ročních potřeb v oblasti zavádění. Akt se zabývá technologiemi, které významně přispějí k dekarbonizaci. Podporuje strategické čisté nulové technologie, které jsou komerčně dostupné a mají dobrý potenciál pro rychlé rozšíření. Tyto technologie posilují konkurenceschopnost průmyslu EU a odolnost energetického systému a zároveň umožňují přechod na čistou energii. Klíčovými technologiemi jsou solární fotovoltaika a solární termální energie, elektrolyzéry a palivové články, větrné elektrárny na pevnině a obnovitelné zdroje energie na moři, udržitelný bioplyn/biometan, vodík, baterie a úložiště, zachycování a ukládání uhlíku, tepelná čerpadla a geotermální energie a síťové technologie.

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádala z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma: Net-Zero Industry Act - Pro čisté technologie vyráběné v Evropě, který proběhne 06. března 2024, od 8:30 do 9:45 hodin. Cílem bylo se podělit o aktuální informace o Net-Zero Industry Act a diskutovat o klastrových aktivitách na podporu výroby čistých technologií v Evropě.

 

SLEDUJTE ZÁZNAM ZDE

Mezi řečníky byli:

  • Daniel Gerber, Referent pro politiku, DG GROW, European Commission
  • Janusz Kahl, Výkonný ředitel, South Poland Cleantech Cluster
  • Laima Balčiūnė, Vedoucí, Cleantech Cluster Lithuania, CEO, Sunrise Tech Park

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

Prezentace a shrnutí