Modus | Home page

KAM SMĚŘUJE OBOR LETECTVÍ ?

Novinka

Přečtěte si přednášku manažera Moravského leteckého klastru!


Moravský letecký klastr se věnuje převážně výrobě v civilním letectví. Jsou zapojeni v mnoha aktivitách, jak v České republice, tak v rámci Evropy, spolupracují s velkými leteckými společnostmi jako Airbus, Boeing. Česká republika je jedna z mála zemí, která si udržela schopnost vyvinout, vyrobit a certifikovat celé letadlo, jedná se o menší civilní letadla, cca 20. místné. V současné době se pracuje na vývoji nového, lehkého cvičného proudového letadla L39. Vyrábí vlastní turbínové motory v Bíteši. Celkově je v ČR hodně výrobců malých sportovních letadel, do 600 kg, které nepožadují evropskou certifikaci, takže je možno být při jejich vývoji a výrobě hodně kreativní. Experimentuje se tak například s novými, aditivními materiály. Jednu dobu představovala produkce těchto malých letadel až 25 % celosvětového trhu. V ČR se také vyrábí větší turbomotory a další části a komponenty i do větších typů letadel – křídla, motory, podvozky.
Rozjíždí se také výroba dílů pro Space. Česká republika měla jako první na světě schopné elektrické letadlo (rok 2012), a stále je leadrem v tomto oboru, v současné době se pracuje na vývoji hybridního letadla. V České republice působí i velké nadnárodní společnosti v oblasti letectví, se kterými firmy spolupracují jak na vývoji, výrobě, inovačních technologiích a jsou schopny dodat i velké komplexní celky s přidanou hodnotou.
V, a po době pandemie Covid 19 spadla produkce letadel téměř na nulu, ale protože výroba letadla trvá několik let, a objednávky jsou zadávány i sedm let dopředu, nebyl pokles ve výrobě tak znatelný. Pokud se do řetězce leteckého průmyslu firma zařadí, je poměrně rezistentní na výpadky trvající v řádu rok – dva, protože projekty jsou pěti až šestileté. V leteckém průmyslu je velmi důrazný požadavek na kvalitu, jak ve vývoji technologií, tak při samotné výrobě. Certifikace jakýchkoliv dílů je velmi nákladná, přísná a dlouhá. Životnost letadla je až 40 let, po celou dobu se tedy firma zapojená do výroby některého z dílů podílí i na jeho údržbě a servisu. Tak, jako v jiných oborech se nyní i letectví zaměřuje na snižování emisí a udržitelnost. Většina výrobců se snaží najít hybridní a elektrická řešení pohonů motorů. Nicméně doba pěti let, která je deklarována, se nejeví jako reálná, právě kvůli certifikaci a jiným legislativním procesům. Problémem je také váha elektrických motorů, která je příliš velká, na to se také zaměřuje velká část výzkumu. V současné době se hledají náhrady tradičních materiálů, směřuje se na robotizaci ve výrobě, hledají se i nová řešení pro provoz na letištích, ladění autonomních systémů, výzkum se také zaměřuje na mikroelektroniku. Firmy chtějí hlavně digitalizovat, bohužel jsou v tomto kroku pozadu a opět naráží na problémy s certifikací a legislativou. Dále se zaměřují na to, jak používat a certifikovat aditivní komponenty. Nedílnou složkou je i zaměření na kyberbezpečnost, a to v civilním i vojenském letectví.

 


Nabídka Centra transferu technologií AV ČR

Cold Spray technologie pro nanášení vrstev , opravy dílů a aditivní výrobu - Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Měření emisivit a absorptivit materiálů za kryogenních teplot - Ústav přístrojové techniky AV ČR

Radiofrekvenční plazma pro depozici silných funkčních vrstev - Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Laser Shock Peening (LSP): povrchové zušlechťování laserovým vyklepáváním - Fyzikální ústav AV ČR, Centrum HiLASE


Klára Langerová, Centrum transferu technologií AV ČR
mailto:langerova@ssc.cas.cz

 


Nabídka TRANSFERA.cz


Technologie obrábění tenkostěnných profilů, vývoj speciálních nástrojů atd. pro kosmonautiku a letectví - Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní, Regionální technologický institut


Aditivní výroba optimalizovaných dílů – Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní, Regionální technologický institut


Simulace a testování proudění a stavba energetických strojů - Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní, Regionální technologický institut


Magneticky řízené mikrofluidní čerpadloZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická


Mössbauerovy spektrometry (nejen) pro kosmické účely - Univerzita Palackého v Olomouci


Přístroje v databázi Transfera.cz vhodné pro kosmické aplikace:

Spectroll - Chytrý spektrofotometrický analyzátor

Surface zařízení pro měření kondenzace


Petr Suchomel, Transfera.cz
petr.suchomel@upol.cz

 
Přidáno: 13.01.2023 19:33:41
Přidáno: 13.01.2023 19:33:11