Modus | Home page

Interaktivní workshop C2Lab - Pozvánka, 14. - 15. listopadu, ve Vilniusu v Litvě

Novinka

Připravujete další projekt týkající se udržitelných zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězců? Nebo o dovednostech a posílení postavení? Chcete rozšířit svou síť a poznat nové partnery pro spolupráci? Pak je pro vás C2Lab tím pravým místem!


Zveme vás na interaktivní workshop, kde můžete navázat kontakty, poznat nové lidi, vyzkoušet si svůj nápad na projekt a vytvořit obchodní argumenty. Můžete se k nám připojit buď s nápadem na budoucí projekt, který by mohl být rozvíjen s dalšími partnery v Evropě, nebo se můžete přijít podívat, co navrhují ostatní, a spojit síly se svými znalostmi a dovednostmi. 

 

REGISTRACE ZDE

 

ECCP ve spolupráci s litevským zemědělsko-potravinářským centrem (Agri-Food Lithuania) pořádá ve dnech 14.-15. listopadu 2023 ve Vilniusu v Litvě další ročník semináře Cluster Collaboration Labs. Zaměří se na několik výzev v zemědělsko-potravinářském ekosystému a průřezová témata související s dovednostmi, vytvářením sítí a inovacemi. Je otevřena klastrovým organizacím, podnikům, výzkumným organizacím, aktérům z občanské společnosti a dalším zainteresovaným subjektům. Před zahájením a v průběhu laboratoře se účastníci spojí a společně vypracují svůj projektový nápad a obchodní případ. 

 

Po skončení semináře vás bude tým ECCP sledovat a podporovat v dalším rozvoji vašich projektů, například při hledání vhodných zdrojů financování.

 

C2Lab je otevřen účastníkům z Evropské unie a zemí SMP/COSME.

 

Cestovní náklady a náklady na ubytování spojené s účastí v C2Lab nebudou hrazeny Evropskou platformou pro klastrovou spolupráci.

 

Tematické přiblížení

Tato laboratoř C2Lab je silně motivována výzvami zemědělsko-potravinářského ekosystému. Mezinárodní trhy s potravinami a zemědělskými produkty jsou pod tlakem v důsledku několika bezprecedentních faktorů, včetně COVID-19 a následného narušení dodavatelského řetězce způsobeného výlukami, extrémními anomáliemi počasí a ruskou invazí na Ukrajinu a jejími vedlejšími účinky, jako je nárůst cen energií a hnojiv. Potravinové systémy se musí transformovat a integrovat koncepty potravinové bezpečnosti, produktivity a udržitelnosti, aby byla zajištěna globální potravinová bezpečnost budoucích generací. Posílení udržitelnosti zemědělství má zásadní význam pro konkurenceschopnost a má významné důsledky pro hospodářský a sociální rozvoj. 

 

Musíme se však zabývat i meziodvětvovými tématy, abychom podpořili konkurenceschopnost. Podpora inovací a startupů ve venkovských oblastech by měla významně přispět k přechodu na ekologizaci a digitalizaci. Otevřenost dat lze posílit, aby poskytovala komplexní informace pro přesnější analýzy a předpovědi. Spolupráce klastrů a iniciativy, jako jsou regionální inovační údolí a Startup Village, mohou napomoci hospodářskému rozvoji regionů, širšímu zavádění digitálních řešení, zapojení mladých lidí a žen, dosažení cílů Green Deal a také úspěšnému přizpůsobení se změnám v podnikání a společnosti. 

 

Jaké projekty hledáme?

Jsme otevřeni vašim nápadům! Projekty vyvíjené v laboratoři C2Lab by měly podpořit ekologický a digitální přechod a zvýšit odolnost evropského průmyslu. Jak jste se dočetli výše, zaměříme se na:

 • Udržitelnost v zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězcích
 • Bioekonomika
 • Potravinové zabezpečení
 • Digitální aplikace v zemědělství a potravinářství
 • Udržitelnost v modré ekonomice
 • Udržitelné lestnictví
 • Průřezové téma: Zvyšování a rekvalifikace
 • Průřezové téma: Posílení postavení žen a mládeže
 • Průřezové téma: Regionální inovační údolí a vesnice pro začínající podnikatele
 • Průřezové téma: Sítě a spolupráce
 • Vaše otevřené téma

 

Mějte na paměti možné synergie se stávajícími projekty a iniciativami, a pokud se chcete zabývat podobnou myšlenkou, zvažte, jak spolupracovat a navázat na stávající práci.

 

Jak funguje laboratoř C2Lab?

C2Lab je prostor pro spolutvorbu a počítá s vaší aktivní účastí. Cílem je společně s dalšími účastníky, potenciálně z jiných regionů, zemí nebo odvětví, rozvíjet projektové nápady a vytvářet obchodní případy, které budou po skončení samotné laboratoře dále realizovány. Na základě zájmů a nápadů, které budou předloženy během registrace, bude tým C2Lab zvát lidi, kteří mají podobné oblasti zájmu, aby se vzájemně setkali a iniciovali online setkání. Tato setkání slouží jako základ pro vytvoření pracovních skupin pro samotnou laboratoř.

 

Během C2Lab bude pracovní skupiny řídit moderátorský tým a bude jim pomáhat s definováním dalších kroků, které povedou k realizaci vašich nápadů v praxi. Cílem je mít na konci C2Labu plán projektu. Tým vás bude po skončení akce sledovat a pomůže vám s problémy, se kterými se můžete setkat při zahájení realizace.

 

 

Proč přijet do Vilniusu?

Tato laboratoř C2Lab se koná vedle Agropotravinářského fóra, největšího zemědělsko-potravinářského fóra v Pobaltí (viz zde Agropotravinářské fórum 2022). Agropotravinářské fórum očekává, že na místě přivítá až 200 účastníků, včetně vysokých vládních úředníků na úrovni EU a na národní úrovni, zástupců podniků ze zemědělství/potravinářství a dalších odvětví, klastrů, univerzit a výzkumných institucí v zemědělsko-potravinářském odvětví a zúčastněných stran zemědělsko-potravinářského hodnotového řetězce na úrovni EU a na národní úrovni. 

 

Účastníci C2Lab jsou pozváni na část programu zemědělsko-potravinářského fóra a budou mít příležitost navázat kontakty s účastníky fóra.

 

Registrace

Pro účast v laboratoři C2Lab se zaregistrujte: Registrace C2Lab Vilnius

Pokud již máte nápad na projekt, byť jen hrubý, neváhejte se o něj podělit v registračním formuláři.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese c2lab@clustercollaboration.eu.

 

Místo a datum

📍 Vilnius, Litva

🗓️14-15 listopad 2023