Modus | Home page

Inovujme vzděláním DIGI

Novinka

Pojďte se vzdělávat!!


Projekt: Inovujme vzděláním DIGI je financován Evropskou unií.


Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatelů a požadavky měnícího se trhu práce.