Modus | Home page

Fitter for the future: Building resilience & preparedness in Europe's pharma and healthcare sector

Novinka

Jsme připraveni na budoucí krizi a jaké jsou kapacity evropských klastrů a společností v oblasti zdravotní péče, věd o živé přírodě a biovýroby?


Klastrové organizace reagovaly rychle, aby pomohly v pandemii koronaviru. Byli velmi zapojeni do podpory vývoje a dodávek osobních ochranných prostředků, respirátorů, dalších zdravotnických prostředků a vakcín, do poskytování orientace svým členům, do pomoci společnostem přizpůsobit se situaci a do spolupráce s regionálními a národními vládami. 

 

V této souvislosti pořádá Evropská platforma pro klastrovou spolupráci jménem Evropské komise, GŘ GROW, dne 6. července 2022, 8:30–10:00 SELČ, přednášku o klastrech EU "Monter for the future: Building resilience & preparedness in Europe's pharma and healthcare sector" (Zdravější klastry a připravenost v evropském farmaceutickém a zdravotnickém odvětví), aby zhodnotila, podívala se na získané poznatky a hovořila o připravenosti farmaceutických výrobků EU na krize, odvětví přírodních věd a zdravotnictví.

Mezi řečníky na této akci budou:

  • Hubert Gambs, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) a vedoucí pracovní skupiny pro průmyslové rozšíření očkovacích látek a terapeutik proti COVID-19, Evropská komise.

Další přednášející budou doplněni

 

Registrujte se již nyní ZDE