Modus | Home page

Financování kritických technologií ze strany EU: Zvláštní zasedání k iniciativě STEP, EU CLUSTERS TALKS, 3. července

Novinka

Jak můžeme zvýšit investice do kritických technologií pro Evropu?


Platforma Strategické technologie pro Evropu (STEP) je nová iniciativa EU, která byla zahájena 1. března 2024 a jejímž cílem je posílit průmyslovou konkurenceschopnost EU a snížit vnější závislost financováním vývoje a výroby kritických technologií v EU, konkrétně digitálních technologií a technologií pro hluboké inovace, čistých technologií a technologií účinně využívajících zdroje a biotechnologií. STEP pomůže mobilizovat finanční prostředky v rámci 11 stávajících programů financovaných EU a odhaduje se, že prostřednictvím stávajících nástrojů EU v kombinaci s dalšími veřejnými a soukromými prostředky zvýší investice do těchto tří odvětví až o 50 miliard EUR.

 

European Cluster Collaboration Platform pořádá jménem Evropské komise webinář EU Clusters Talk, na téma "Financování kritických technologií ze strany EU, který proběhne dne 3. července od 8:30 do 9:45 hodin a představí platformu Strategické technologie pro Evropu, prodiskutuje problémy v přístupu k financování EU a vyslechne si zajímavé informace o pokroku v oblasti digitálních technologií a hlubokých inovací, čistých technologií a technologií účinně využívajících zdroje a biotechnologií.

 

REGISTRACE

 

Zde naleznete informační přehled o platformě Strategické technologie pro Evropu (STEP).

 

Mezi řečníky budou:

  1. Benoit Esmanne, člen pracovní skupiny STEP, DG BUDG, European Commission
  2. Kädi Ristkok, CEO, Cleantech Estonia and Cleantech for Baltics
  3. Margot Jehle, Vedoucí projektu, BioRegio STERN Management

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.