Modus | Home page

Ekologičtěji, digitálně a odolně díky klastrům: Zkušenosti z evropské klastrové konference, EU Clusters Talk, 15. května

Novinka

Cílem Evropské klastrové konference 2024, která se konala 7. a 8. května, bylo zdůraznit zásadní roli klastrů při prosazování průmyslových priorit EU. Jejím cílem bylo zapojit zúčastněné strany do diskusí o probíhajících iniciativách Komise, shromáždila zpětnou vazbu o prioritách pro rok 2024 a podpořila opatření zdola nahoru.


Konference navázala na doporučení expertní skupiny pro klastry z konce roku 2022 a nabídla pohled na to, jak zúčastněné strany integrují a realizují vizi Komise v praxi, a přispěla tak k vytvoření přechodových cest. Konference se zabývala stěžejními tématy - zeleným přechodem, digitálním přechodem a budováním odolnosti - a poskytla hluboký ponor do klíčových faktorů, jako jsou dovednosti, financování a technologie. Konference zvýšila povědomí o úloze klastrů, Evropské platformě pro spolupráci klastrů a podnítila debaty o možných krocích klastrů při utváření budoucnosti jednotného trhu EU.

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádala jménem Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma "Ekologičtěji, digitálně a odolně díky klastrům, který proběhl 15. května. Cílem bylo zamyslet se nad klíčovými poznatky z různých přednášek a paralelních zasedání Evropské klastrové konference 2024 a diskutovat o vizi budoucnosti klastrů.

 

Mezi řečníky byli:

  • Mariella Masselink, vedoucí oddělení, DG GROW, European Commission
  • Marek Przeor, vedoucí týmu Politika klastru, DG GROW, European Commission
  • Carolina Garcés, projektový manažer internacionalizace, Mobile Heights
  • Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark
  • Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, generální ředitelka, AgriFood Lithuania
  • Susana Remotti, klastorvá projektová manažerka, PROPLAST Italy

 

PROHLÉDNĚTE SI PREZENTACE Z EVROPSKÉ KLASTROVÉ KONFERENCE 2024 

 

Záznam z webináře:

PREZENTACE