Modus | Home page

Druhá výzva v projektu EuroCluster Rural Tourism pro malé a střední podniky v oblasti turismu je otevřená!

Novinka

EuroCluster Rural Tourism hledá malé a střední podniky, které působí v odvětví cestovního ruchu, mají sídlo v kterémkoli členském státě EU nebo ve třetí zemi zapojené do programu COSME a mají zájem o zlepšení digitálních, ekologicky udržitelných a měkkých/sociálních dovedností.


Druhá výzva má celkovou finanční částku 305 000 eur a 61 vybraných malých a středních podniků získá tuto finanční podporu ve formě balíčku služeb v hodnotě až 5 000 eur. Cílem je pomoci malým a středím podnikům při navrhování a vývoji nových produktů cestovního ruchu pro mezinárodní trhy, které zahrnují digitální, udržitelná a sociokulturní zlepšení. 

 

Program finanční podpory bude zahájen v lednu 2024 a potrvá 5 měsíců. Během tohoto období budou zúčastněné malé a střední podniky úzce spolupracovat s kvalifikovanými poradci (ASP) z členských států EU nebo třetích zemí zapojených do programu COSME. Tito konzultanti budou poskytovat technickou pomoc a poradenství s cílem překlenout rozdíly v digitálních, ekologicky udržitelných a měkkých/sociálních dovednostech. 

 

ONLINE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

 

Podniky, které mají zájem, musí spadat do následující klasifikace NACE:

Ubytování (I55)
Cestovní kanceláře, agentury, rezervační služby a související činnosti (N79)
Ostatní kódy NACE nebo obecně ostatní činnosti (pokud kód NACE neexistuje) vztahující se k odvětví venkovského cestovního ruchu.

 

Přihlásit se mohou pouze malé a střední podniky z následujících zemí nebo regionů:

Belgie - omezeno na region Valonsko (max. 4 MSP); Bosna a Hercegovina (max. 7 MSP); Estonsko (max. 9 MSP); Gruzie (max. 10 MSP); Řecko (max. 14 MSP); Irsko (max. 5 MSP); Itálie (max. 7 MSP); Nizozemsko (max. 10 MSP); Severní Makedonie (max. 3 MSP); Rumunsko - omezeno na region Harghita (max. 6 MSP); Slovinsko (max. 9 MSP) a Španělsko - omezeno na regiony Aragón, Katalánsko, La Rioja, Navarra (max. 9 MSP).

 

Předpokládaný celkový počet financovaných malých a středních podniků: 61

 

Úřední osvědčení o registraci poskytnuté příslušnými orgány cestovního ruchu nebo podniku pro jednu z výše uvedených oblastí je dostačující, i když neobsahuje kód klasifikace NACE.

 

MSP mají možnost si vybrat 4 a více oblastí, ve kterých se budou zlepšovat: Digitální dovednosti 

 • Digitalizace procesů v malých a středních podnicích
 • Digitální marketing a propagace
 • Marketingové zpravodajství a analýza dat
 • Marketingová strategie založená na datech

Ekologicky udržitelné dovednosti

 • Udržitelné postupy řízení pro MSP
 • Řízení a snižování emisí CO2 s cílem řešit změnu klimatu
 • Udržitelná mobilita
 • Gastronomie a potraviny založené na místních dodavatelských řetězcích

Měkké/sociální dovednosti

 • Sociálně-kulturní dovednosti (interakce s návštěvníky z různých  prostředí)
 • Vytváření zážitků pro návštěvníky (vývoj odpovídajících produktů)
 • Inkluzivní cestovní ruch pro návštěvníky se zvláštními potřebami
 • Integrace s místní komunitou
 • Techniky interpretace kulturních, historických a přírodních zdrojů

 

Výzva pro malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu bude otevřena do 16. ledna 2024 do 17:00. Po uplynutí měsíčního hodnotícího období zveřejní ECRT seznam vybraných malých a středních podniků, které obdrží finanční podporu. Seznam naleznete na oficiálních webových stránkách ECRT. Kromě toho bude ECRT seznam sdílet také na svých kanálech sociálních médií.

 

VÍCE INFORMACÍ O DRUHÉ VÝZVĚ

ONLINE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

SEZNAM NACE KODŮ 

FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ