Modus | Home page

Clusters Meet Regions - Katowice

Novinka

Evropská platforma pro spolupráci klastrů ve spolupráci s Polskou klastrovou asociací a Evropskou komisí vás zvou na událost Klastry se setkávají s regiony, která se bude konat  7. – 8. listopadu 2022 v Katovicích, Polsku.


Kontext a cíle

 

Regiony EU musí být schopny konkurovat ostatním vyspělejším a rozvíjejícím se ekonomikám v rychle se měnícím hospodářském a sociálním prostředí, zejména v období po událostech 19. století a ruské invazi na Ukrajinu. Poloha je důležitá zejména pro klastry. Snadněji se rozvíjejí v městských a regionálních ekosystémech s příznivým správním a regulačním prostředím a přístupem ke kvalifikované pracovní síle, trhům a finančním a podpůrným službám pro podnikání.

 

Na čem doopravdy záleží je zapojení klastrů do regionální správy ekonomických záležitostí, tvorby a provádění politik na regionální úrovni.

 

Regionální orgány musí znát své klastry a chápat, jak mohou formovat, zlepšovat a efektivně pomáhat při navrhování a provádění politik regionálního rozvoje. Klastrové organizace a jejich členové by měli přijímat opatření a realizovat projekty, které jsou relevantní pro hospodářský rozvoj jejich místních komunit. Měly by se zapojit do spolupráce s dalšími evropskými klastry, které se zabývají stejnými nebo příbuznými hospodářskými činnostmi, a doplnit tak regionální aktiva a posílit kapacity pro vedení ekologického přechodu, urychlení digitálního přechodu a budování odolnosti.

 

V rámci cyklu "Klastry se setkávají s regiony" se pořádá 15 regionálních workshopů v těch regionech EU, které projevily zájem o pořádání takového workshopu v letech 2022-23. Na těchto akcích se setkají klastry a tvůrci politik EU na celostátní, regionální a místní úrovni, aby se od sebe navzájem učili, jak lépe využívat klastry k posílení průmyslových ekosystémů, sloužit národnímu/regionálnímu hospodářskému rozvoji a navazovat kontakty s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace.

 

Akce "Klastry se setkávají s regiony" v Katovicích je třetí akcí z této série. Zaměří se na priority stanovené regionem Horní Slezsko. Horní Slezsko je průmyslově vyspělý region s vysokou mírou urbanizace. Průmysl i bydlení procházejí již více než 30 let nepřetržitým procesem transformace.
V letech 2021 až 2030 bude poptávka po řešeních umožňujících energetickou a materiálovou účinnost v průmyslu, stavebnictví, výrobě energie z obnovitelných zdrojů a integraci infrastruktury elektromobility do infrastruktury budov i nadále vysoká. Vzhledem k vysokému stupni urbanizace a industrializace, jakož i vysoké hustotě osídlení - Horní Slezsko patří k regionům s největší antropopresí - přispěl intenzivní průmyslový rozvoj k výrazné, často nevratné degradaci životního prostředí.

 

Zelené inovace jsou reakcí na legislativní požadavky a měnící se povědomí koncových spotřebitelů. Díky silnému průmyslovému charakteru hornoslezského hospodářství je tento region vhodným místem pro vývoj a zavádění nových materiálových řešení, která souvisejí se snadným využitím materiálů na konci životního cyklu výrobků, v nichž byly použity.

 

REGISTRUJTE SE ZDE

 

DALŠÍ NAPLÁNOVANÉ CLUSTERS MEET REAGIONS AKCE

Záhřeb, Chorvatsko

29. - 30. listopadu 2022

 

Barcelona, Španělsko

14. - 16. prosince 2022