Modus | Home page

Civilní, obranná a kosmická oblast: 21. září 2022: Výzvy a inovace v oblasti technologií dvojího užití

Novinka

Technologie dvojího užití nabízejí nové možnosti využití a tržní příležitosti také pro společnosti, které tradičně nepůsobí v obranném sektoru.


Vesmírný, obranný a bezpečnostní sektor mají potenciál pro součinnost a vzájemné obohacování mezi sebou navzájem a s dalšími civilními sektory s cílem podpořit inovace, vývoj technologií a jejich aplikaci. V náročném mezinárodním prostředí si EU potřebuje udržet svou technologickou špičku, podporovat své různé průmyslové aktéry a urychlit ekologický přechod.

V této souvislosti pořádá European Cluster Collaboration Platform jménem Evropské komise, DG GROW, EU Clusters Talk „Civil, Defence & Space:
Výzvy a inovace v technologiích dvojího užití“ dne 21. září 2022, 8:30 – 9:30 

Diskutovat se bude: 
• potenciál využití technologií dvojího užití, příležitosti pro malé a střední podniky a začínající podniky v různých (civilních) průmyslových ekosystémech a budoucí trendy;
• vzájemné obohacování a synergie mezi civilním, obranným a vesmírným průmyslem s cílem podpořit inovace, snížit závislosti a posílit evropský hospodářský růst;
• podpůrná schémata a investice;
• mezinárodní spolupráce a partnerství pro práci na technologii, obchodu a standardech;
• a ekologizace průmyslu s cílem reagovat na energetické a environmentální výzvy.


Řečníci na tomto EU Clusters Talk budou zahrnovat odborné poznatky z:
• Michalis Ketselidis, hlavní expert, Koordinace provádění zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, Evropská komise
• Matej Gajzer, výkonný ředitel, Slovinské energetické a environmentální partnerství v obraně (SiENE)
• Uwe Meinberg, CURPAS, European Drone Cooperation
• Stéphanie Renaud, Pole OPTITEC

 

Registrujte se ZDE