Modus | Home page

Budování budoucnosti s přírodou: Biotechnologie a biovýroba v EU, EU Cluster Talks, 29. května

Novinka

Biotechnologie a biovýroba mohou být součástí řešení mnoha společenských a environmentálních výzev, jako je zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, přístup k přírodním zdrojům a jejich udržitelné využívání, zásobování potravinami a jejich bezpečnost a lidské zdraví.


Jsou klíčové pro konkurenceschopnost a modernizaci našeho hospodářství díky svému vysokému růstovému potenciálu a vyšší produktivitě práce. Odvětví však čelí několika výzvám, včetně výzkumu a přenosu technologií na trh, složitosti regulace, přístupu k financím, dovednostem, přijetí veřejností nebo ekonomické bezpečnosti. Evropská komise proto navrhla řadu cílených opatření na podporu biotechnologií a biovýroby v EU. (Sdělení o budování budoucnosti s přírodou: Podpora biotechnologií a biovýroby v EU).

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádala jménem Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma "Budování budoucnosti s přírodou: Biotechnologie a biovýroba v EU", který proběhl 29. května. Cílem bylo představit iniciativu EU v oblasti biotechnologií a biovýroby, vyslechnout si informace o výzvách a oblastech činnosti s odborníky z klastrů a diskutovat o tom, jak mohou tyto slibné technologické oblasti plně rozvinout svůj potenciál.

 

Mezi řenčníky byli: 

  • Carlos Gómez Muñoz, referent pro politiku, generální sekretariát, European Commission
  • Felice Lopane, klastrový manažerv, Lombardy Life Science Cluster
  • Gonzaga Ruiz de Gauna Gutiérrez, výkonný ředitel, BIOVEGEN
  • Gorenka Bojadzija Savic, projektový manažer, Biotech Santé Bretagne
  • Wouter Piepers, CEO, flanders.bio 

 

SLEDUJTE ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

 

 

PREZENTACE

Přidáno: 11.06.2024 11:25:32