Modus | Home page

Autonomie, inovace a bezpečnost: Strategie EU pro letectví a obranu - EU Clusters Talk, 17. dubna 2024

Novinka

Obranný a letecký ekosystém se zásadním způsobem mění, což je dáno potřebou zvýšit strategickou autonomii a přizpůsobit se ekologickým a digitálním změnám.


Evropská obranná průmyslová strategie (EDIS) a přechodový plán pro letectví a kosmonautiku ukazují ambiciózní plán Evropské unie na zvládnutí těchto změn. Tyto iniciativy nejsou pouhými politickými pokyny, ale zásadními nástroji pro stimulaci inovací, zajištění role EU jako světového průkopníka v oblasti technologií a ochranu její environmentální a digitální budoucnosti.

 

Cílem EDIS je posílit evropskou obrannou technologickou a průmyslovou základnu a zajistit, aby si EU udržela konkurenční výhodu v oblasti obranných schopností, a zároveň podpořit spolupráci ve výzkumu a vývoji, stimulovat inovace a zlepšit efektivitu trhu. Současně je v dokumentu Transition Pathway for Aerospace nastíněna vize udržitelného leteckého a kosmického odvětví, která zdůrazňuje dekarbonizaci, inovace v oblasti letecké mobility a modernizaci systémů řízení letového provozu.

 

European Cluster Collaboration Platform uspořádala z pověření Evropské komise webinář EU Clusters Talk na téma: Autonomie, inovace a bezpečnost: Strategie EU pro letectví a obranu, který proběhl 17. dubna 2024, od 8:30 do 9:45 hodin. Cílem bylo představit Evropskou obrannou průmyslovou strategii a přechodovou cestu pro letectví a kosmonautiku a diskutovat se zástupci klastrových organizací o její implementaci a průmyslových aktivitách.

 

Mezi řečníky byli:

  • Flavio Fusco, Technický výbor, Italian National Aerospace Technology Cluster (CTNA)
  • Goran Basarac, Prezident, Croatian Defense Industry Competitiveness Cluster
  • Mélanie Durth, Manažerka výzkumu a vývoje, Andalucia Aerospace Cluster
  • Niklas Schilling, Manažer pro mezinárodní záležitosti, European Aerospace Cluster Partnership (EACP)

 

ZÁZNAM Z WEBINÁŘE

 

Tato akce je součástí pravidelných online setkání, která klastrové komunitě přináší ECPP. Přednášky nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrových organizací, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.