Modus | Home page

Home section

Spojujeme klastrové organizace, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Více informací

NCA sdružuje

26/5
klastrových / výzkumných a podpůrných organizací
523/166
firem / ostatních členů
263 tis
Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích (cca)

Služby

 
Infoservis a Lobbying
 
Vzdělávání
 
Networking a propagace
 
Poradenství
 
Mezinárodní spolupráce

NEPŘEHLÉDNĚTE

NCA projednalo na MPO zapojení klastrů do moderních témat

V pondělí 8. červa 2020 absolvovali zástupci NCA jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Konference ,,Kyberbezpečnost po COVIDu" 15. září 2020 Dolní Břežany

Národní klastrová asociace, Fyzikální ústav AV ČR, Czechinvest a partneři vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení

„Kyberbezpečnost v době Covidové“

Národní klastrová asociace, Plzeňský kraj, Klastr Mechatronika, CzechInvest uspořádali další úspěšnou akci v rámci roadshow Kybernetická bezpečnost v regionech.

Členové NCA, zapojte se spolu s vašimi členy jako experti do obnovy hospodářství po krizi způsobené COVID-19

European Cluster Alliance, které je NCA členem, se na základě smlouvy s Evropskou komisí pustila do zpracování studie o narušení evropských průmyslových ekosystémů a návrhů možných řešení těchto narušení. Přispějte ke společnému úsilí v boji proti dopadům COVID-19 na naše ekonomiky a při budování opatření na jejich posílení.

Aktuality a novinky

Clusters for Next Generation EU: Dialogue between Commissioner Thierry Breton and ECA

01.07.2020

Dne 30. června proběhl avizovaný přenos s evropským komisařem Thierry Bretonem.

Invitation meeting 22 June: "Towards a Green and Collaborative European Recovery"

18.06.2020

Srdečně zveme k účasti na speciální videokonferenci pořádané Evropskou klastrovou aliancí a GŘ GROW, Evropská komise

Webinář 24. 6. 2020 k výzvě European Green Deal programu H2020

10.06.2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020.

Rozšiřte své kontakty v oblasti rostlinné výroby

10.06.2020

Vyhněte se cestování, zvýšeným nákladům a preventivním opatřením. Jen se zaregistrujte, připojte a zúčastněte se z pohodlí vlastní kanceláře.

Veřejná konzultace k připravované výzvě Euroepan Green Deal Call

01.06.2020

Evropská komise připravuje ještě v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů The European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.

Inovace a projekty vodního hospodářství Jihomoravského kraje

26.05.2020

Brněnský klastr CREA Hydro & Energy je dlouhodobě působící klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě.