Modus | Home page

ROZCESTNÍK VÝZEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregional Innovation Investment (I3) Instrument

Termín pro Strand 1: 1 February 2022/18 October 2022

Termín pro Strand 2: 1 February 2022/18 October 2022

Dotace pro Strand 1:  EUR 39 795 300/EUR 36 763 277

Dotace pro Strand 2: EUR 36 005 271/EUR 32 897 448

 

Strand 1 - Financial and advisory support for investments in interregional innovation projects

Strand 2 - Financial and advisory support to the development of value chains in less developed regions

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART call for projects

Termín: do 3.5.2022

Žadatel: pro organizace, které se účastní konsorcia Clusters

Zaměření: pro organizace, které mezinárodně spolupracují na výzkumu a vývoji pokročilých výrobních projektů

 

 

 

 

Open call for Network projects applications

Termín: do 31.12.2025

Žadatel: konsorcium (nestanoveno členy, min. dvě země z Eureka)

Zaměření: international collaborative R&D projects using our simple flexible programme

 

 

Stairway to AI

Termín: od 1.1. 2021 do 31.12.2023

Rozpočet: 5 116 mil EU 

Koordinátor: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA

Zaměření: 

Projekt StairwAI financovaný EU se zaměřuje na uživatele s nízkou úrovní technologií s cílem usnadnit jejich zapojení do platformy AI4EU

 

EIC Pathfinder Open 2022 (HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01)

Termín: od 1.3. do 4.5.2022

Rozpočet: 183 mil EUR 

Žadatel: konsorcium (univerzity, SME, fyzická osoba, velké podniky, technologická centra aj. ) - kolektivní výzkum, min. 3 nezávislé subjekty ze třech zemí 

Zaměření:

Výzva je určena pro realizaci ambiciózní vize pro radikálně novou technologii s potenciálem vytvořit nové trhy a/nebo řešit globální výzvy. 

 

EIC Accelerator 2022 (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01)

Termín: od 1.3.2022 do 

* 23.3.2022

* 15.6.2022

* 5.10.2022

Rozpočet: 1 167 mil EUR 

Žadatel: Small mid-cap, SME, FO* a PO*(*specifické podmínky účasti)

Zaměření: Technologie pro otevřenou strategickou autonomii

 

* Udržitelné a inovativní přístupy, včetně cirkulárních přístupů ke kritickým surovinám (CRM)

* Nové aplikace kvantových technologií 

* Vývoj vesmírných technologií

* Kritické bezpečnostní technologie

* Technologie pro inovativní finanční a platební infrastruktury a služby 

a další 

 

Interreg Europe first call for proposals

Termín: od 5.4. do 31.5.2022

 

Policy objectives: 

* Smarter Europe (spolufinancování 80%)

* Greener Europe (spolufinancování 80%)

* More social Europe (spolufinancování 80%)

* More connected Europe (spolufinacování 20%)

* More social Europe (spolufinancování 20%)

* Europe closer to Citizens (spolufinancování 20%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZEV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interreg Rakousko-Česká republika

Výhled na další programové období 2021-2027

 

Předložit nový programový dokument (Cooperation Programme Document) je v plánu v posledním čtvrtletí roku 2021.

 

Z toho vyplývá, že první možné předložení projektových žádostí by mělo následovat na jaře/v létě roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI GRANTY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accelerator - bioeconomy 

Termín: můžete se zapojit od února 2022 

Žadatel: konzorcium 

Fáze 1

  • 5 weeks
  • €5k per consortium
  • Focus on business model consolidation and systemic design

Fáze 2

  • 7 weeks
  • €15k per consortium
  • Focus on 1-on-1 mentoring, commercial launch strategy, product/service development

Fáze 3 

  • 6 months
  • €100k per consortium
  • Prototype/MVP developed and validated in a real environment

 

 

 

GROW/HARVEST Call

Termín: od 1.3. -  25.5.2022

Žadatel: SME, povinná mezinárodní partnerství dvou a více SME 

Výše dotace: max. 60 000 EUR na projekt 

Zaměření: projekty musí reagovat na jedno z témat: 

 

1) Construction-ICT

2) Construction-Nature-Based Solutions

3) Construction-Recycling and Circular Economy

4) Construction-Additive Manufacturing

 

Open Call - Innovative medtech solutions based on Nanotechnology

 

Termín: od 21.2 do 21.3.2022

Žadatel: SME, start-ups

Zaměření: 

The Objective of provide services and support to companies and other organizations with the aim of accelerating the development and commercialization of innovative MedTech solutions based on Nanotechnology.

 

 

 

 

Space for Tourism 

Termín: od 14.3.2022 do 31.3.2023

Výše dotace: 

* Studie proveditelnosti - max do 120 000 EUR (50% spolufinancování)

* Pilotní projekt - max 500 000 EUR (50% spolufinancování) 

Žadatel: nespecifikováno (velké podniky, SME, start-ups a další.)

Zaměření: 

Potenciální vesmírné technologie pro urychlení osvědčených postupů směrem k udržitelnému rozvoji.

* využití digitálních řešení a řešení pro konektivitu

* bezproblémové a bezpečné cestování 

* průvodce investicemi a měření dopadu 

a další. 

 

 

Děkujeme za spolupráci a podporu při zpracování: klastru Nanoporgress, Technologickému centru AV ČR a Technologickému centru AV EEN