Modus | Home page

ROZCESTNÍK VÝZEV

 

 

Cluster Initiatives - EUROCLUSTERS

Termín: 30.11.2021

Alokace: 42 mil EUR

Žadatel: cluster organizations and cluster networks 

Zaměření: 

 1. Network for resilience to improve the resilience of the EU industrial ecosystems by developing value chains interlinkages in the EU Single Market;
 2. Innovate for strategic autonomy to build capacity in the most critical supplies and technologies of their ecosystems;
 3. Adopt processes and technologies to reinforce transformation into a greener and more digital economy;
 4. Train to foster up- and re-skilling of the workforce whilst attracting talents;
 5. Go international to boost access to global supply and value chains.

 

 

 

HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01

Termín: do 26.10.2021

Alokace: 4 mil. EUR

Dotace na projekt: 0,5 mil EUR na projekt

Zaměření: Preparatory action for setting up joint programs among innovation ecosystems actors

 

 

 

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01

Termín: do 10.11.2021

Alokace: 5 mil. EUR

Dotace na projekt: 1 mil EUR na projekt

Zaměření: Elevating the scalability potential of European business (2021)

 

 

Interreg CENTRAL EUROPE 

Termín: 15.11.2021

Alokace: 206 mil. EUR ERDF pro projekty

Změna: způsobilé výdaje max. do výše 80%

 

Prioritní osy: 

1) Spolupracovat na inteligentnější střední Evropě
(30% z rozpočtu)

2) Spolupracovat na ekologičtější střední Evropě
(50% z rozpočtu)

3) Spolupracovat na lépe propojené střední Evropě
(10% z rozpočtu)

4) Zlepšení správy pro spolupráci ve střední Evropě
(10 % z rozpočtu)

 

 

PROGRAM ERASMUS + (EAC / A01 / 2021)

Termín:  od 11. 5 do 3. 11. 2021 (dle aktivity)

Alokace: 2 453,5 mil. EUR

Žadatel: veřejný a soukromý subjekt

Zaměření: mobilita jednotlivcům ve vzdělání, spolupráce mezi organizacemi a institucemi, podpora rozvoje politiky a spolupráce 

 

 

VÝZVA V ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
- DIGITÁLNÍ PODNIK

Termín: od 2. 9. do 11. 10. 2021

Alokace: 300 mil. Kč

Žadatel: SME

 

 

 

 

 

CELTIC-NEXT call for projects

Termín: 22.11.2021

Zaměření: 

This is a perfect opportunity for projects in the field of next-generation communications for the digital society that contribute to a sustainable world. We invite you to participate, engage and explore groundbreaking opportunities together with the CELTIC-NEXT Cluster.

 

 

 

 

 

Eurostars - project application

Termín: do 4.11.2021

Žadatel: consortia - large companies, universities, research organizations, and other types of organizations

Zaměření: 

For international collaborative R&D projects in all fields.

 

 

 

 

 

ITEA 4 call for projects

Termín: do 16.11.2021

Žadatel: companies of all sizes, universities and research organizations, clusters

Zaměření:

ITEA 4 has opened a call for organizations collaborating internationally on the R&D of software innovation and digital transformation projects. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZEV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program TREND - Technologičtí lídři 

Termín podání: již brzy výzva otevřena (příjem žádosti do 15.12.2022)

Dotace na projekt: max. 70%, výzkumné organizace max. 90%

Žadatel: podniky, výzkumné organizace 

Zaměření: cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi

 • Výrobní technologie 
 • Digitální technologie
 • Kybernetické technologie 

lze žádat: 

 • osobní náklady
 • náklady na stroje a vybavení
 • náklady na smluvní výzkum
 • ostatní přímé náklady
 • ostatní nepřímé náklady

 

 

Evropská partnerství - nový typ podpory pro mezinárodní projekty 

 

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásí na podzim 2021 první společnou mezinárodní výzvu v rámci nového připravovaného nástroje unijního programu Horizont Evropa (HE) – Evropská partnerství.

 

V první vlně se TA ČR zapojí do čtyř partnerství, která navazují na její současně probíhající ERA-NET Cofundy a další aktivity: AquaticPollutants (partnerství Water4all), BiodivRestore a BiodivClim (partnerství Biodiversa) a PED (partnerství Driving Urban Transition a Clean Energy Transition).

 

Partnerství Biodiversa plánuje vyhlásit první společnou výzvu už na podzim roku 2021. Ostatní tři partnerství, plánují vyhlásit výzvu začátkem roku 2022.

 

Plánované výzvy 2021

 

Listopad

- Program Éta (národní)

- Program Národní centra kompetence (národní)

 

Prosinec 

- Program Trend (národní)

- CHRIST - ERA IV (mezinárodní)

 

Interreg Rakousko-Česká republika

Výhled na další programové období 2021-2027

 

Předložit nový programový dokument (Cooperation Programme Document) je v plánu v posledním čtvrtletí roku 2021.

 

Z toho vyplývá, že první možné předložení projektových žádostí by mělo následovat na jaře/v létě roku 2022.

 

Program ICT a sdílené služby - dotace na digitalizaci podniku 

Termín: v přípravě 

Výše dotace: 1 - 150 mil. Kč (max. 45% spolufinancování)

Zaměření: kompletní vybavení datového centra, nájem nebo stavební náklady

Velikost podniku: SMEs, velké podniky

 

Dotace na zavedení průmyslu 4.0

Termín: v přípravě 

Výše dotace: 1 - 40 mil. Kč (max. 45% spolufinancování)

Zaměření: nákup strojů, technologických zařízení a vybavení

Velikost podniku: SMEs

 

 

 

Dotace na zavedení inovací do výroby

Termín: v přípravě 

Výše dotace: 1 - 75 mil. Kč (max. 45% spolufinancování)

Zaměření: výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí

Velikost podniku: SMEs, velký podnik, Small mid-caps, Mid-caps

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI GRANTY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DigiCirc Bioeconomy Open Call

Termín: do 10.11.2021

Dotace: až 60 000 EUR na každý SMEs, Star-ups

Žadatel: consortia (nejméně 2 SMEs nebo Star-ups)

Zaměření: 

 • Challenge #1: Pharmaceuticals
 • Challenge #2: Textiles and wearing apparel & packaging
 • Challenge #3: Building materials and construction & other forest products
 • Challenge #4: Electronics and electrical products
 • Challenge #5: Biomass energy and biofuels & food and feed losses and waste for composting purposes
 • Challenge #6: Machinery and equipment & motor vehicles and components

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a podporu při zpracování: klastru Nanoporgress, Technologickému centru AV ČR a Technologickému centru AV EEN