Modus | Home page

ROZCESTNÍK VÝZEV

..

EIC ACCELERATOR OPEN 2021

Termín:  8. 4. do  9. 6. 2021

Alokace: 592,5 mil. EUR

Žadatel: SME, PO, FO, Small mid-cap

Zaměření: výzkum a vývoj, inovace bez omezení tématu

EIC ACCELERATOR CHALLENGES 2021

Termín: od 8. 4. do 9. 6. 2021

Alokace: 496,7 mil. EUR

Žadatel: SME, PO, FO, Small mid-cap

Zaměření: Strategic Digital Technologies, Strategic Health Technologies, Green Deal innovations for the Economic Recovery

EIC PATHFINDER OPEN 2021

Termín: od 8. 4. do 19. 5. 2021 

Alokace: 168,0 mil. EUR

Žadatel: konsorcia (VaV, univerzity, SME, start-up aj.)

Zaměření: podpora výzkumných týmů při výzkumu či vývoji nových technologií 

 

 

PROGRAM ERASMUS + (EAC / A01 / 2021)

Termín:  od 11. 5 do 3. 11. 2021 (dle aktivity)

Alokace: 2 453,5 mil. EUR

Žadatel: veřejný a soukromý subjekt

Zaměření: mobilita jednotlivcům ve vzdělání, spolupráce mezi organizacemi a institucemi, podpora rozvoje politiky a spolupráce 

M-ERA.NET 3 Call 2021

Termín: od 15. 3. do 15. 6. 2021 

Alokace: 2 mil. EUR

Podpora na projekt: max.  350 000 EUR

Žadatel: podnik (PO, FO),výzkumné organizace 

Zaměření: projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace

 

 

 

EUREKA CLUSTERS AI CALL 2021

Termín: od 1. 3. do 28. 6. 2021

Alokace: 30 mil. EUR

Žadatel: Large enterprises, SMEs, Research & Technology Organisations (RTOs), and Academia

Zaměření: podpora průkopnických inovací v oblasti umělé inteligence 

 

PROGRAM DELTA 2

Termín: od 13. 5. do 14. 7. 2021

Alokace:  300 mil. Kč

Žadatel: podniky, výzkumné organizace 

Zaměření: podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZEV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VÝZVA VIII POTENCIÁL

Termín vyhlášení výzvy 27. 5. 2021

Alokace: 1 mil. Kč

Žadatel: podnikatelské subjekty

 

 

VÝZVA IX APLIKACE

Termín vyhlášení výzvy 28. 5. 2021

Alokace: 2,5 mil. Kč

Žadatel: podnikatelské subjekty, výzkumné organizace

 

 

VÝZVA IX Inovace - INOVAČNÍ PROJEKT

Termín vyhlášení výzvy 28. 5. 2021

Alokace: 1 mil. Kč

Žadatel: SME

 

Výzva 32 CORNET 2021

Termín vyhlášení výzvy konec června 

Alokace: prozatím není zveřejněno

Žadatel: SME, asossiation, cluster, VaV

Zaměření: mezinárodní projekty kolektivního výzkumu 

 

 

VÝZVA V ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
- DIGITÁLNÍ PODNIK

Termín vyhlášení výzvy 28. 5. 2021

Alokace: 300 mil. Kč

Žadatel: SME

 

 

Interreg CENTRAL EUROPE 

Termín vyhlášení výzvy v červenci 

Termín podání v září/říjen.

Alokace: 206 mil. EUR ERDF pro projekty

Změna: způsobilé výdaje max. do výše 80%

 

Prioritní osy: 

1) Spolupracovat na inteligentnější střední Evropě
(30% z rozpočtu)

2) Spolupracovat na ekologičtější střední Evropě
(50% z rozpočtu)

3) Spolupracovat na lépe propojené střední Evropě
(10% z rozpočtu)

4) Zlepšení správy pro spolupráci ve střední Evropě
(10 % z rozpočtu)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI GRANTY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GALACTICA - PIONEER ACCELERATION 

Termín podání do 19. 5. 2021

Dotace na projekt: 20 000 EUR

Žadatel: SME, konsorcia, star-up (z leteckého, textilního průmyslu)

Zaměření: věda a výzkum, inovace - validace výzkumu, testování hypotéz výzkum aj. (meziodvětvová spolupráce)

 

 

 

GALACTICA - ORBITAL PROJECT

Termín podání do 19. 5. 2021

Dotace na projekt: 90 000 EUR

Žadatel: SME, konsorcia, star-up (z leteckého, textilního průmyslu)

Zaměření: věda a výzkum inovace - implementace funkčních prototypů aj. (meziodvětvová spolupráce)

 

CIRCULAR ECONOMY (Kick-Start)

Termín podání do 6.8.2021 (dle části)

Dotace na projekt: 60 000 EUR

Žadatel: týmy se sídlem v ČR (není konkretizováno)

Zaměření: 

Part 1: Circular Food and Drinks
Part 2: Circular Fashion and Textiles
Part 3: Circular Urban Life
Part 4: Circular Waste Systems

 

TRINITY OPEN CALL #2 for AGILE MANUFACTURING

Termín podání do 1.6.2021

Alokace: 3,5 mil EUR

Dotace na projekt: 200 000 EUR

Žadatel: konsorcia vedené SME (2-3 partneři, min. dvě země zapojeny).

Zaměření: Agilní výroba

Termín podání do 30.6.2020
Jedná se o podporu startupů zaměřených na technologie Space Tech
Nejedná se o finanční dotaci, ale lze využít služeb které X-Europe pro startupy nabízí a to zcela zdarma. Vše je hrazeno z programu Startup Europe.
Příklad služeb: 
  1. úzká spolupráce s investor, ogranizacemi
  2. vstup zdarma na konferenci X-Europe @ Design Terminal Space Conference
  3. školení Growth Tribe aj.

a mnoho dalšího.

 

 

Děkujeme za spolupráci a podporu při zpracování: klastru Nanoporgress, Technologickému centru AV ČR a Technologickému centru AV EEN