Modus | Home page

ROZCESTNÍK VÝZEV

..

EIC TRANSCITION CHALLENGES 2021 (Grant)

Termín:  od 19.5. do 22.9.2021 

Alokace: 59,6 mil. EUR

Žadatel: SME, univerzity, výzkumné a technologická centra, konsorcia aj.

Zaměření: podpora inovačních aktivit, návrh musí vycházet z výsledků dosažených ze způsobilých projektů (EIC Pathfinder, European Research Council (ERC) Proof of Concept projects)

 

Výzva 32 CORNET 2021

Termín: od 7.6. do 29.9.2021 

Žadatel: SME, asossiation, cluster, VaV

Zaměření: mezinárodní projekty kolektivního výzkumu 

 

Enterprise Europe Network (SMP-COSME-2021-EEN)

Termín: od 11.5. do 11.8.2021 (do 2.12.2021, 27.4.2022)

Alokace: 164 mil EU

Žadatel: konsorcia (SME, Regional development agencies, Innovation agencies, Research organizations or foundations aj.)

Zaměření: modernizované fungování sítě Enterprise Europe Network

 

 

PROGRAM ERASMUS + (EAC / A01 / 2021)

Termín:  od 11. 5 do 3. 11. 2021 (dle aktivity)

Alokace: 2 453,5 mil. EUR

Žadatel: veřejný a soukromý subjekt

Zaměření: mobilita jednotlivcům ve vzdělání, spolupráce mezi organizacemi a institucemi, podpora rozvoje politiky a spolupráce 

Program GAMA 2

Termín: od 3. 6. do 21. 7. 2021 

Alokace: 30 mil. Kč

Podpora na projekt: max.  1 mil. Kč 

Žadatel: SME, start-up

Zaměření: podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

 

 

 

VÝZVA IX APLIKACE

Termín: od 8. 6. do 31. 7. 2021

Alokace: 2,5 mil. Kč

Žadatel: podnikatelské subjekty, výzkumné organizace

 

 

PROGRAM DELTA 2

Termín: od 13. 5. do 14. 7. 2021

Alokace:  300 mil. Kč

Žadatel: podniky, výzkumné organizace 

Zaměření: podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

VÝZVA V ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
- DIGITÁLNÍ PODNIK

Termín: od 2. 9. do 11. 10. 2021

Alokace: 300 mil. Kč

Žadatel: SME

 

VÝZVA IX Inovace - INOVAČNÍ PROJEKT

Termín: od 15. 6. do 30. 6. 2021

Alokace: 1 mil. Kč

Žadatel: SME

 

 

VÝZVA VIII POTENCIÁL

Termín: od 14.6. do 26. 8. 2021

Alokace: 1 mil. Kč

Žadatel: podnikatelské subjekty

 

Interreg Rakousko-Česká republika

Poslední možnost pro podání projektu do 10.9.2021

Harmonogram:

- 14. Monitorovací výbor 15.12.2021

- podpis smlouvy únor/březen 2022

- ukončení realizace projektu do 31.12.2022

Financování projektu (85 % EFRR, 5 % Státní rozpočet, 10 % vlastní
zdroje žadatele

Zaměření: 

 • Výzkum a inovace
 • Klima a životní prostředí
 • Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
 • Přeshraniční správa

 

HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01

Termín: do 26.10.2021

Alokace: 4 mil. EUR

Dotace na projekt: 0,5 mil EUR na projekt

Zaměření: Preparatory action for setting up joint programs among innovation ecosystems actors

 

 

 

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01

Termín: do 10.11.2021

Alokace: 5 mil. EUR

Dotace na projekt: 1 mil EUR na projekt

Zaměření: Elevating the scalability potential of European business (2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZEV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Interreg CENTRAL EUROPE 

Informace k výzvě již k dispozici

Termín pro podání žádostí - říjen 2021

Alokace: 206 mil. EUR ERDF pro projekty

Změna: způsobilé výdaje max. do výše 80%

 

Prioritní osy: 

1) Spolupracovat na inteligentnější střední Evropě
(30% z rozpočtu)

2) Spolupracovat na ekologičtější střední Evropě
(50% z rozpočtu)

3) Spolupracovat na lépe propojené střední Evropě
(10% z rozpočtu)

4) Zlepšení správy pro spolupráci ve střední Evropě
(10 % z rozpočtu)

 

Interreg Rakousko-Česká republika

Výhled na další programové období 2021-2027

 

Předložit nový programový dokument (Cooperation Programme Document) je v plánu v posledním čtvrtletí roku 2021.

 

Z toho vyplývá, že první možné předložení projektových žádostí by mělo následovat na jaře/v létě roku 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI GRANTY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

METABUILDING: 1st open GROW/HARVEST call for collaborative projects

Termín: od 15.6. do 15.9.2021

Dotace na projekt: 60 000 EUR

Žadatel: konsorcia dvou a více SME (podmínka, jeden z SME musí být z Rakouska, Francie, Madarska, Itálie, Španělska, Portugalska)

Zaměření/témata:

Stavebnictví - ICT

Stavebníctví - založená na přírodních řešeních

Stavebnictví - recyklace a cirkulární ekonomika

Stavebnictví - aditivní výroba 

DigiCirc 2nd open call on Blue Economy

Termín: od 2.6. do 3.8.2021

Alokace: 800 000 EUR

Dotace na projekt: každý SME v konzorciu může získat max. 60 000 EUR 

Žadatel: konsorcia - SME/start-up

Zaměření: řešení založená na digitálních technologiích k řešení  problémů  v odvětvích:

 • Aquaculture and fisheries
 • Coastal and tourism
 • Port Activities
 • Ocean renewable energies
 • Maritime transport
 • Shipbuilding and repair
 • Climate change mitigation and marine ecosystem

 

CIRCULAR ECONOMY (Kick-Start)

Termín podání do 6.8.2021 (dle části)

Dotace na projekt: 60 000 EUR

Žadatel: týmy se sídlem v ČR (není konkretizováno)

Zaměření: 

Part 1: Circular Food and Drinks
Part 2: Circular Fashion and Textiles
Part 3: Circular Urban Life
Part 4: Circular Waste Systems

 

 

 

 

DIGITbrain first open call

Termín podání do 30.6.2021

Dotace na projekt: 100 000 EUR (na konsorcium)

Žadatel: SME, MidCaps, DIH, poskytovatele vysoce výkonných počítačů

 

 

 

DIH-WORLD - open call for innovative experiments

Termín podání do 15.7.2021

Dotace na projekt: 95 000 EUR, podpora až 35 projektů

Žadatel: DIH, SME z výrobního sektoru

Zaměření: podpora digitalizačních experimentů na integraci digitálních technologií do procesů, produktů nebo služeb malého a středního podniku 

 

 

Better Factory - Open Call for full proposals from consortia

Termín podání do 15.7.2021

Alokace: 1 600 000 EUR

Dotace na projekt: 200 000 EUR (na konsorcium),  podpora 8 projektů

Žadatel: konsorcium složené z: 1 Manufacturing Company, 1 Technology Supplier and 1 Artist 

Zaměření: předávání znalostí v obastech plastů a gumy, nábytku a dřeva, potravinářství a zemědělství, stavebnictví, kovů a strojů nebo textilu a kůže

 

AI REGIO - open call

Termín podání od 1.6. do 30.9.2021

Dotace na projekt: 100 000 EUR 

Žadatel: SME

Zaměření: AI applications to the business operations of SMEs

 

 

 

KITT4SME

Termín podání od 1.7. do 15.9.2021

Dotace na projekt: 200 000 EUR 

Žadatel: SME, MidCaps

Zaměření: AI for SMEs

 

 

 

i4TRUST - 1st Open Call 

Termín podání do 16.9.2021

Dotace na projekt: 120 000 EUR (na konsorcium) 

Žadatel: SME, DIH ( konsorcium min. čtyř subjektů, 1 DIH + 3 SME)

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE2TWIN - 1st Deployment Voucher

Termín: do 30.9.2021

Dotace na projekt: 90 000 EUR 

Žadatel: SME, MidCap

Zaměření: Digital Twins, Manufacturing, loT

 

 

Děkujeme za spolupráci a podporu při zpracování: klastru Nanoporgress, Technologickému centru AV ČR a Technologickému centru AV EEN