Modus | Home page

Navýšená Veřejná podpora – Dočasný rámec

Pro všechny klastry a firmy, a to nejen ty, kteří se chystají využít projekty na vzdělávání, máme jedinečnou a skvělou zprávu.

 

Ministerstvo schválilo navýšení limitu veřejné podpory pro firmy a organizace v důsledku krizové situace související s pandemií COVID:

Pravidla pro navýšené čerpání veřejné podpory jsou shrnuta v tzv.: „Dočasném rámci. Díky dočasnému rámci mohou firmy a subjekty čerpat vyšší veřejnou podporu, tedy ne dosud stanovený limit 200 000 Euro na 3 roky, ale až o 800 000 Euro více. Tato unikátní možnost se dá využít nejen na vzdělávací aktivity, ale také např. na mzdové příspěvky, dotace na rekonstrukce či výzkum vývoj a vzdělávání.

 

Žádat mohou firmy a subjekty, které mají přečerpánu podporu de minimis , stejně jako ti, co podporu de minimis dosud nevyčerpali a plánují zvýšené čerpání v následujících letech. 

 

Podmínka je zažádat o tuto veřejnou podporu do poloviny prosince tohoto roku. Samotné čerpání pak už může probíhat v průběhu následujících let.

 

Prosíme tedy, pokud jste ještě v klastru neinformovali o této možnosti, o rozšíření  tohoto emailu mezi firmy v klastru. Dočasný rámec by mohl mnohým firmám pomoci zajistit financování nejen vzdělávacích aktivit.

 

Bližší informace, naleznete v přílohách: Doplnění obecné části pravidel pro příjemce v rámci OPZ, Obecná část pravidel pro příjemce, Čestné prohlášení žadatele o podporu v rámci dočasného rámce.

 

Jakékoliv dotazy týkající se čerpání v rámci dočasného rámce, Vám ráda zodpoví či odpovědi zjistí na příslušném ministerstvu naše projektová manažerka.

 

 

Lucie Foldynová


Tel. +420 773 032 220


Email: foldynova@nca.cz