Modus | Home page

V4Clusters Go International (V4ClusGO) (10/2016 - 09/2017)

Projekt se zaměřoval na budování internacionalizačních kapacity klastrů.

Prostřednictvím školení a vzdělávání chtěl povzbudit klastrové organizace a jejich členy (MSP) k realizaci internacionalizačních aktivit a orientaci na nové trhy. Lead partnerem projektu byla Národní klastrová asociace, dalšími partnery byli: Národní aliance inovativních klastrů (HU), Únia klastrov Slovenska (SK) a Národní asociace inovativních podniků (PL). Projekt je spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.