Modus | Home page

V4Clusters (10/2013-12/2014)

Projekt byl zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř Višegrádské  skupiny a vytvoření 4 oborových seskupení z klastrů,

které budou reprezentovat silné stránky Visegrádské skupiny, tzv. V4 Leading Clusters. Ty pak vypracovaly vlastní akční plány, jak mohou využít aktivit Visegrádské skupiny organizovaných v rámci zviditelnění a globalizaci směrem k partnerským  destinacím, kterými jsou Japonsko, USA, Izrael a Taiwan. Projekt byl implementován a spolufinancován z mezinárodního Visegrádského fondu.

Fotogalerie

Tiskové zprávy a dokumenty projektu

Přidáno: 25.05.2020 9:20:46
Přidáno: 25.05.2020 9:20:46
Přidáno: 25.05.2020 9:20:47
Přidáno: 25.05.2020 9:20:47
Přidáno: 25.05.2020 9:20:47
Přidáno: 25.05.2020 9:20:48
Přidáno: 25.05.2020 9:20:48
Přidáno: 25.05.2020 9:20:49
Přidáno: 25.05.2020 9:20:48
Přidáno: 25.05.2020 9:20:49
Přidáno: 25.05.2020 9:20:49
Přidáno: 25.05.2020 9:20:49
Přidáno: 25.05.2020 9:20:50
Přidáno: 25.05.2020 9:20:50
Přidáno: 25.05.2020 9:20:51
Přidáno: 25.05.2020 9:20:52
Přidáno: 25.05.2020 9:20:58