Modus | Home page

Polsko - český klastr udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky (01/01/2019 - 31/12/2021)

149.734,6 €

Projekt řeší problém nedostatečné spolupráce mezi subjekty z Polska a České republiky (např. místní samosprávy, podniky, školy, vysoké školy, neziskové organizace) působící v oblasti zeleného hospodářství, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky.

Národní klastrová asociace začala dne 1. 1. 2019 realizovat projekt "POLSKO-ČESKÝ KLASTR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ZDRAVOTNÍ TURISTIKY" a to v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Číslo prioritní osy: 11.4  Spolupráce institucí a komunit. 

Číslo investiční priority: 11.4.120  Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

 

Název: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.

 

Projekt reaguje na dosavadní nedostatečnou spolupráci mezi subjekty z Polska a České republiky (např. místní samosprávy, podniky, školy, vysoké školy, neziskové organizace) působící v oblasti zeleného hospodářství, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky.  Celkový potenciál těchto aktérů je nevyužitý a výsledkem toho je nedostatečné uplatnění na mezinárodním trhu. Šancí pro rozvoj a internacionalizací těchto institucí je vytvoření klastru fungujícího na principu "win / win" ( "každý vyhrává"). Česko-polské aktivity klastru jsou zaměřené především na internacionalizaci a podporu přírodních zdrojů česko-polského pohraničí, se zvláštním zaměřením na Českou republiku, Polsko a region Střední a Východní Evropy.

 

Cílem projektu je založit klastr zabývající se problematikou zelené ekonomiky, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a rozvíjet spolupráci s partnery z Opolského vojvodství. Jeho členy či spolupracujícími subjekty se mohou stát podnikatelé, neziskové organizace, výzkumné a vzdělávací instituce i instituce veřejné správy a samosprávy.

 

Tento klastr vytvoří mezinárodní značku certifikující aktivity v oblasti ekologického hospodářství, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky a bude také udělovat ceny pro ty, kteří významně přispívají k rozvoji "zelené ekonomiky" na česko-polském pohraničí.

 

V rámci projektu se realizují stáže a exkurze u obou partnerů a také konference a školení pro rozvoj podnikání v oblasti bioekonomiky.

 

Hlavní přínosy:

  • Podpora spolupráce mezi podniky, akademickou sférou a veřejným sektorem
  • Zapojení do mezinárodních obchodních aktivit
  • Zajištění financování z fondu EU
  • Zvýšení odborných schopností a hladký přenos znalostí do praxe

Kromě propagačních aktivit se klastr stane platformou výměny zkušeností mezi jeho členy a stane se impulsem pro síťování organizací na polsko-českém pohraničí. Velmi důležitou úlohou v rámci projektu je otázka přesunu dobrých zkušeností v oblasti ekologického hospodářství, zdravotního cestovního ruchu, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky na druhou stranu hranice.

 

Kancelář klastru v ČR:

Národní klastrová asociace

Adresa:

Budova CPI (VŠB - TU Ostrava)

Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba, 708 00

Kontaktní osoba: Lucie Foldynová, projektová manažerka

Tel: +420 773 032 220

E-mail: foldynova@nca.cz


Kancelář zajišťuje tyto aktivity:

- společná propagace aktivit klastru a jeho členů

- informační aktivity

- pořádání akcí (semináře, workshopy, obchodní snídaně, stáže)

- konzultace

- dotazníková šetření

 

Kontakt na kancelář polského partnera:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Plac Wolności 6, 45-018 Opole

NIP: 7543078725, REGION: 161568833, KRS: 0000485977

tel.  +48 77 44 61 409; fax  +48 77 44 59 612  mobile. +48 796 982 581

Zuzanna Gorka – Koordynator Projektu

e-mail: zuzanna.gorka@ao.opole.pl

Internet: www.aglomeracja-opolska.pl

 

Polská verze webové stránky

 

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU ZDE