Modus | Home page

Gender v inovacích - inovace v klastrech (12/2014 - 11/2015)

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Projekt Gender v inovacích - inovace v klastrech, spolufinancovaný z Norských fondů, prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v  Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do všech sfér inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a nejlepší praxe z Norska. Více...

Projekt byl úspěšně ukončen v listopadu 2015 a naplnil stanovené cíle.

Další informace o projektu a norském přístupu k genderové otázce se dočtete v tiskové zprávě Vstupenky na hokej pro všechny zaměstnance bez rozdílu pohlaví. Takový dárek nemá s genderovou rovností nic společného, dostupné zde.

Aktivity projektu:

Cílem analýzy strategických dokument bylo posouzení rozsahu a využití genderově citlivého přístupu v strategických dokumentech v oblasti inovací a konkurenceschopnosti a zhodnocení míry jeho uplatňování. Více...

Národní klastrová asociace uspořádala ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR seminář „Gender v inovacích“, který se uskutečnil 30.3.2015 v Praze. Více...

  • Genderové audity ve firmách

Začátkem června 2015 byly zahájeny genderové audity ve členských firmách klastrů působících v Moravskoslezském kraji, které poskytnou zprávu o tom, jak je v těchto firmách využíván potenciál rovných příležitostí žen a mužů ke zvýšení inovací. Genderové audity byly klíčovou aktivitou projektu a jejich výsledky by měly přispět k posílení inovačního potenciálu klastrů. Pod vedením genderových expertů Ing. Ivany Mariánkové a RNDr. Radima Misiačka auditem prošly firmy z Moravskoslezského automobilového klastru, IT Clusteru a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Návazným krokem na analýzy strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti ČR bylo provedení benchmarkingu těchto českých dokumentů s obdobnými dokumenty z Norska. Benchmarkigovou studii zpracovala Daniela Folkestad.

Elektronický sborník příspěvků a výstupů vzniklých v rámci projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech naleznete zde.

 

Kontaktní osoby:

PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka NCA, gender@nca.cz, +420 731 505 929
Mgr. Zuzana Polová, projektová manažerka, polova@nca.cz, +420 777 454 499

 

Odkazy na webové stránky:

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz
Norské fondy: eeagrants.org
Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Tiskové zprávy a dokumenty projektu

Přidáno: 25.05.2020 8:57:46
Přidáno: 25.05.2020 8:57:46
Přidáno: 25.05.2020 8:57:47
Přidáno: 25.05.2020 8:57:47
Přidáno: 25.05.2020 8:57:47
Přidáno: 25.05.2020 8:57:47
Přidáno: 25.05.2020 9:06:37
Přidáno: 25.05.2020 9:06:32
Přidáno: 25.05.2020 9:06:32
Přidáno: 25.05.2020 9:06:31
Přidáno: 25.05.2020 9:09:46
Přidáno: 25.05.2020 9:09:46
Přidáno: 25.05.2020 9:09:45
Přidáno: 25.05.2020 9:09:45