Modus | Home page

DanuBioValNet (01/01/2017 - 30/06/2019)

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region). Její role spočívá v přenosu informací o možnostech rozvoje spolupráce klastrů, firem a dalších zainteresovaných stran v bio-based oborech (Bio-based Industries) a realizaci všech projektových aktivit. NCA je rovněž lídrem WP2 (komunikační management projektu).

Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet (Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region) - Partnerství mezi klastry pro posílení ekoinovací budováním společné sítě s vysokou přidanou hodnotou pro Dunajský region v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje

Postupný přechod od tradičních oborů založených na fosilních zdrojích, především ropě, na obory využívající obnovitelné biologické zdroje je jednou z výzev, kterým čelí celý rozvinutý svět. Vzhledem k faktu, že fosilních zdrojů bude v budoucnu stále ubývat a bude nutné snižovat závislost na těchto zdrojích, poroste poptávka po tzv. “eko“ inovacích. Především využívání rostlin a biomasy pro průmyslové účely je trendem budoucnosti a směrem, který podporuje Evropská komise a bezprostředně se dotýká také firem v Dunajském regionu.

Národní klastrová asociace je partnerem unikátního mezinárodního projektu DanuBioValNet, který přináší dynamicky rozvíjející se téma bioekonomiky, tj. oborů, které využívají biologické obnovitelné zdroje (bio-based industries). Projekt se zaměřuje na inovativní obory bioekonomiky, kterými jsou fytofarmacieekologické stavebnictví a pokročilé obaloviny využívající bioplasty (bio-obaloviny). Mluvíme zde například o využití rostlin (kukuřice, řepka) pro výrobu bioplastů a návazných bioplastových výrobků (obalů pro potravinářství, hračky, díly v automobilovém průmyslu), či konopí ve stavebnictví (konopný beton).

Tento projekt si klade za cíl propojit firmy ve výše uvedených oborech, stimulovat rozvoj nových hodnotových řetězců a akcelerovat tak inovační schopnosti firem a jejich sítí, a tím i celého Dunajského regionu. Klastry, jakožto nositelé oborové specializace a platformy propojující firmy, výzkumnou sféru a veřejný sektor, budou hlavním nástrojem pro hledání možností mezioborové spolupráce a vytváření nových hodnotových řetězců.

AKTIVITY PROJEKTU:

 • ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu DanuBioValNet  - 28. - 29. května 2019. 

Pozvánku na konferenci naleznete zde.

Tisková zpráva před zahájením konference je k dispozici ZDE

Fotogalerii z konference naleznete zde: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet/gallery

Tisková zpráva po akci je dostupná ZDE.

Videoreportáž z konference 29.5.2019 je dostupná ZDE. 

Závěrečné konference projektu DanuBioValNet se účastnili zástupci Bioekonomické platformy ČR, více ZDE.

 

 • Brožura - TOP bio-based products in the Danube Region - dostupná ZDE
 • Danube Cluster Policy Maker Forum - akce je určená pro decision-makery z oblasti klastrové politiky, podpory klastrů v ČR a další relevantntí klastrové stakeholdery. Forum se uskuteční 11. prosince 2018 v Bukurešti, Rumunsko.
 • Policy Learning Arena - workshop na téma efektivity propojování klastrů a strategie inteligentní specializace S3. Akce proběhne 4. prosince 2018 v Praze.  
 • Awareness workshops - Národní klastrová asociace organizovala osvětové workshopy pro klastrové manažery, firmy, výzkumné a vzdělávací instituce a další aktéry, s cílem představit téma bioekonomiky a oborů využívající biologické obnovitelné zdroje. 
 • StressTest - průzkum na téma implementace S3 prostřednictvím klastrů.
 • Semináře na roadmapping oborů: fytofarmacie, bio obaly využívající bioplast, eko-stavebnictví a nově i konopný průmysl jsou určeny pro odboríky (zástupce firem, VaV, univerzit, veřejné správy a další) v daném oboru. Cílem je diskutovat aktuální trendy, příležitosti i bariéry jednotlivých oborů a naplánovat cestu jejich dalšího rozvoje. Výstupy těchto seminářů budou zapracovány do připravované    Společné dunajské strategie pro klastry v oborech využívajících biologické obnovitelní zdroje. Více informací o termínech a náplni těchto seminářů naleznete ZDE.

Rostlina z minulosti rostlinou budoucnosti - tisková zpráva k akcím na podporu bioekonomiky v ČR
a Dunajském regionu, které uspořádala Národní klastrová asociace 26. dubna 2018 v Praze. Tiskovou zprávu naleznete ZDE. 

 • Školení pro klastrové manažery věnované rozvoji nových klastrových služeb proběhnou v Bulharsku (03/2018), Rumunsku (05/2018) a Chorvatsku (06/2018). Všichni manažeři klastrových organizací jsou na tato školení srdečně zváni. Aktuální informace naleznete ZDE.
 • Iniviativa BBCEI (BioBased Cluster Excellence Initiative) - v rámci této iniciativy bylo umožněno 5 vybraným klastrovým organizacím projít benchmarkingem evropské klastrové excelence a získat bronzovou známku. Více ZDE. 
 • Mapování hodnotových řetězců oborů: fytofarmacie, pokročilé obaly využívající bioplast, eko-stavebnictví. Souhrnné zprávy tohoto mapování naleznete ZDE
 • Mapování klastrů v oborech: fytofarmacie, pokročilé obaly využívající bioplast, eko-stavebnictví. Výsledky mapování klastrů v těchto oborech za jednotlivé partnerké země i souhrnné zprávy za jednotlivé obory naleznete ZDE
 • Regionální reporty o bioekonomice a jejím potenciálu naleznete ZDE.  
 • Úvodní konference projektu DanuBioValNet proběhla 30.3.2017 v Kaiserštějnském paláci v Praze. Tiskovou zprávu, fotogalerii a videoreportáž naletnete zde: TISKOVÁ ZPRÁVAVIDEOREPORTÁŽ.

 

BIOEKONOMIKA V PRAXI

Příklady uplatňování bioekonomiky v praxi:

 • Firma Jaques Coffee z Austrálie vyrábí unikátní kávové kapsle z cukrové třtiny a cukrové řepy. Tyto kapsle jsou 100% kompostovatelné. Více ZDE.
 • LEGO bude vyrábět některé části z bioplastů rostlinného původu (cukrová třtina). Více ZDE.
 • ADIDAS představil prototyp tenisek z recyklovaného plastového odpadu z oceánu. Více ZDE.
 • Firma Nafigate Corporation ve spolupráci s bohumínskou společností Bochemie začnou vyrábět kosmetiku z použitého fritovacího oleje. Technologie HYDAL, která zde bude aplikována, přeměňuje použitý fritovací olej na biopolymery, které jsou v přírodě zcela                    odbouratelné. Více ZDE
 • BIO-BASED produkty. Publikace Evropské unie "Bio-based products – from idea to market “15 EU success stories”. Více ZDE

 

PARTNEŘI PROJEKTU DANUBIOVALNET

 1. BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Německo) – vedoucí partner
 2. Cluster Agentur Baden-Wuerttemberg (Německo)
 3. Anteja ECG (Slovinsko)
 4. Ministry of Education, Science and Sport (Slovinsko)
 5. PROUNION (Slovensko)
 6. Národní klastrová asociace (Česko)
 7. Romanian Cluster Association (Rumunsko)
 8. Institute for Economic Forecasting (Rumunsko)
 9. Ministry of Economy, Trade and Relations with Business Environment (Rumunsko)
 10. Association of Business Clusters (Bulharsko)
 11. Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd. (Rakousko)
 12. Ministry of Entrepreneurship and Crafts (Chorvatsko)
 13. Croatian Wood Cluster (Chorvatsko)

Přidružení partneři:

 1. Innovation Centre of Faculty of Mechanical Engineering (Srbsko)
 2. Montenegro Vine Cluster (Černá hora)
 3. Ministry of Finance and Economics Baden-Wuerttemberg (Německo)

 

Kontaktní osoba za Národní klastrovou asociaci:

Mgr. Zuzana Polová -  projektová manažerka

Tel.: +420 773 032 220
e-mail: polova@nca.cz

Více o projektu na jeho oficiálních stránkách: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet

Galerie - foto

Newsletters

Přidáno: 24.05.2020 21:45:33
Přidáno: 24.05.2020 21:45:33
Přidáno: 24.05.2020 21:45:34
Přidáno: 24.05.2020 21:45:34
Přidáno: 24.05.2020 21:45:35
Přidáno: 24.05.2020 21:45:35
Přidáno: 24.05.2020 21:45:42