Modus | Home page

Další vzdělávání ve Středočeském kraji (10/2012-09/2014)

Projekt svým zaměřením reagoval na identifikovanou poptávku pro vytvoření komplexních vzdělávacích modulů s optimálním množstvím informací pro manažery, facilitátory, pracovníky TH a další pracovníky v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje.

Této cílové skupině chtěl umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce. Cestou k naplnění cílů bylo vytvoření a pilotní ověření 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů, e-learningu a pěti tematických učebních publikací. 

Projekt probíhal po dobu dvou let, během kterých došlo k metodickému a obsahovému nastavení jednotlivých kurzů, jejich pilotnímu ověření na vzorku cílové skupiny a následně k úpravě a precizaci metodik do finální podoby dle reflexe požadavků a potřeb cílové skupiny.

Projektový tým zodpovědný za realizaci projektu byl sestaven ze zkušených odborníků s potřebnou kvalifikací. Výstupem projektu bylo 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů a e-learningu.