Modus | Home page

NANOPROGESS, z. s.

Nanoprogress se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, kterými jsou podpora excelentního výzkumu, budování unikátní sdílené infrastruktury, internacionalizace a zvyšování kvality a efektivity řízení klastru.

Jsme vedoucí organizací Evropské-ho strategického klastrového partnerství „AdPack“ a v prosinci 2017 jsme získali prestižní ocenění - Zlatou známku klastrové excelence, která nás řadí mezi 3% nejúspěšnější a nejlépe řízené klastrové organizace Evropy. V realizovaných projektech kolektivního výzkumu s našimi členy reagujeme na celospolečenské výzvy a aktuálně se zaměřujeme především na využití inovativních nanovlákenných struktur a unikátních technologických řešení pro čištění vody, vzduchu, ochranu zdraví a zkvalitňování lidského života. Dbáme na to, aby výsledky vzešlé z nového inovativního postupu nebo produktu využilo co nejvíce členů ku prospěchu celé české ekonomiky. Námi vedená spolupráce umožňuje českým nanotechnologickým výzkumníkům a průmyslovým firmám uskutečňovat nákladný a časově náročný rozvoj inovací a významně přispívá k posunu celého nanotechnologického odvětví.

 

Produkty/služby

  • Elektrospinningová zvlákňovací zařízení pro výrobu funkcionalizovaných nanovlákenných materiálů
  • Funkcionalizované nanovlákenné materiály

 

Možnosti spolupráce

  • Základní výzkum / Aplikovaný výzkum / Klinické studie
  • Produktový vývoj / Obchod a marketing

 

Aktivity

  • Výzkum a vývoj/Technologický rozvoj/Internacionalizace a mezinárodní spolupráce
  • Zlepšování klastrového managementu

 

Kontakt: Ilona Horníková, info@nanoprogress.eu, +420 271 016 201