Modus | Home page

Moravský letecký klastr, o. s.

Moravský letecký klastr byl založen v roce 2010 a je sdružením leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl.

Klastr působí v regionu jihovýchodní Moravy a centrum jeho činnosti je soustředěno do Kunovic, kde působí jeho významní členové: společnosti 5M, Aircraft Industries a Evektor. Klastr tvoří 16 průmyslových společností a technických univerzit. Produkty/služby - Dodávky produktů a technologií pro oblast letecké dopravy - Nabídka VaV aktivit a také produkčních možností (drak letounu, avionika, kompozity, atd.) - Unikátní výrobní a testovací technologie Možnosti spolupráce - Rozvoj a realizace projektů - Výrobní a technické kooperace - Konzultace a odborné kvalifikace Aktivity - Přímá podpora členských společností - Propojení aktivit průmyslu a univerzit - Marketing a konzultace v leteckém sektoru