Modus | Home page

INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.

INDUSTRY CLUSTER 4.0 je významný spolek strojírenských a IT firem z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování jejich konkurenceschopnosti a inovačních aktivit, zejména prostřednictvím implementace konceptu „Průmysl 4.0“.

Prostřednictvím technologických inovací přispět k morfologické změně výrobních procesů MSP, přispět ke zvýšení jejich globální konkurenceschopnosti a zvýšení přidané hodnoty jejich produkce.

 

Produkty/služby

  • Poradenství pro digitalizaci a automatizaci výrobních procesů (Průmysl 4.0)
  • Příprava lidských zdrojů v technických oborech (Technické vzdělávání)
  • Zlepšení exportních schopností firem (Mezinárodní obchod)

 

Možnosti spolupráce

  • Technologická spolupráce
  • Vědeckovýzkumná spolupráce
  • Obchodní spolupráce

 

Aktivity

  • Technologické audity pro implementaci prvků Průmyslu 4.0
  • Vzdělávací projekty a programy (Akademie 4.0)
  • Konference, semináře, workshopy
  • Obchodní mise, veletrhy, B2B

 

 

Kontakt: Radek Kopecký, kopecky@ic40.cz, 731 655 083