Modus | Home page

Hi-Tech inovační klastr, z. s.

Hi-Tech inovační klastr byl založen v roce 2013 jako platforma pro podporu a výměnu inovačních znalostí v oblasti pokročilých technologií.

Klastr aktivně spolupracuje s vysokými a středními školami a odbornými a výzkumnými institucemi a sdružuje celkem 20 subjektů, převážně z řad malých a středních podniků. Naší vizí je být platformou podporující inovační rozvoj a konkurenceschopnost s hlavním zaměřením na progresívní technologie, udržitelné formy rozvoje a digitalizaci procesů.

 

Produkty/služby

  • Podpora projektových aktivit
  • PR a marketing
  • Semináře, vzdělávání, poradenství

 

Možnosti spolupráce

  • Rozvoj a realizace inovačních a vzdělávacích projektů
  • Doprava a regionální rozvoj (čistá mobilita)
  • Energetika (obnovitelné zdroje energie a inteligentní systémy)
  • Informační a komunikační technologie (internet věcí, průmysl 4.0, sdílená data a služby)

 

Aktivity

  • V rámci výzkumu a vývoje realizuje klastr inovační projekty v oblasti čisté mobility a inteligentní energetiky na území Pardubického a Středočeského kraje
  • Dalšími aktivitami jsou IT projekty s vývojem SW aplikací ve spolupráci s akademickou a veřejnou správou regionu a také vzdělávací programy v oblasti obnovitelných zdrojů.

 

 

Kontakt: Vojtěch Tužil, tuzil@hticlustir.eu, +420 777 333 394