Modus | Home page

Havířovsko - karvinský kovo klastr, z. s.

Havířovsko-karvinský kovo klastr vznikl v roce 2015.

Důvodem k založení našeho klastru byl nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů, a účinné prosazování zájmů odvětví. V současné době se zaměřujeme na vytvoření Vzdělávacího institutu kovo průmysl 4.0, zájem o strojírenské obory. Cílem každé společnosti v našem klastru je růst, ne pouze technologický, ale také růst díky certifikacím a zvyšování odbornosti. V této souvislosti již realizujeme a běží projekt pro vzdělávání zaměstnanců. Většina našich členů má proinovativní potenciál a již jsou realizovány některé nápady z oblasti svařování, jeřábů, zdravotní techniky, kotvících systémů atd.

 

Produkty/služby

  • Vše kolem svařování
  • Vše kolem spolupráce s firmami ze Srbska

 

Aktivity

  • Spolupráce s Vojvodina metal cluster- uzavřeno memorandum o spolupráci
  • Organizace podnikatelské mise do Srbska
  • Spolupráce s městy v okr. Karviná - zařazení našich projektů pro spolupráci se SŠ do místních akčních plánů.

 

Kontakt: Milan Kasl, m.kasl@hlimont.cz, +420 725 717 871