Modus | Home page

Energeticko - technický inovační klastr, z. s.

Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci 2013 pěti zakládajícími členy.

V roce 2014 byl přetransformován na spolek, který na začátku roku 2015 dosáhl počtu 15 členů. Mezi hlavní cíle klastru patří zejména vytvoření dostatečně široké kvalitní členské základny pokrývající maximum logicky navazujících oborů, sdílení výrobního a rozvojového potenciálu mezi jednotlivými členy, propagace společných zájmů a realizace společných projektů.

 

Produkty/služby

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a na základě programu EFEKT na podporu úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v České republice vzniklo v Pardubicích poradenské centrum EKIS.

 

Možnosti spolupráce

Poradenské služby v oblasti získávání podpory výzkumu, inovací a dalších aktivit pro členy klastru. Realizace společných projektů. Vytvoření zázemí pro společnou nabídku a propagaci služeb a produktů členů klastru. Rozvoj spolupráce členů s vědeckovýzkumnými institucemi. Sdílení znalostí a informací v daných oblastech.

 

Aktivity

Budování vzorového inovativního Smart Regionu v Pardubickém kraji ve spolupráci s velkými technologickými nadnárodními korporacemi se zkušenostmi z projektů z oblasti Smart Cities, jako jsou například společnosti ATOS (Francie), Siemens (Německo), Foxconn (Taiwan), Schreder (Belgie) nebo ČEZ a 02 IT Services. Do této iniciativy jsou dále zapojeny akademická sféra (Pardubická univerzita) i pří slušné organizace státní správy.

 

 

Kontakt: Josef Šváb, svab@podporovat.eu, +420 728 009 738