Modus | Home page

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o.

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR je národní platforma pro biotechnologický průmysl sdružující 24 členů z řad komerčních výzkumných organizací, výzkumných ústavů a akademických institucí.

Od roku 2008 CzechBio podporuje spolupráci mezi průmyslem a akademickou obcí v oblasti vědy a výzkumu, zastřešuje a zastupuje aplikovaný biotechnologický a biomedicínský sektor při jednání se zahraničními partnery, stejně jako zástupci vlády ČR.  Hlavním cílem je urychlit, posílit a dále podpořit obchodní rozvoj biotechnologického odvětví v ČR.


Produkty/služby

  • Podpora spolupráce členů klastru, služby v oboru transferu technologií a přípravy výzkumných projektů
  • Networking a sdílení informací a školení
  • Společná účast na mezinárodních vědeckých konferencích a výstavách

 

Možnosti spolupráce

  • Společná účast a partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
  • Transfer technologií v biotechnologickém sektoru

 

Aktivity

  • Propagace sdružení, jeho členů a biotechnologického sektoru
  • Podpora konkurenceschopnosti jeho členů
  • Podpora spolupráce mezi členy
  • Podpora členů ve vztahu ke státním institucím

 

Kontakt: Pavel Markalous, pavel.markalous@czechbio.org , +420 731 600 642