Modus | Home page

CE Digital & Enviro Grouping (CEDEG)

CEDEG je uskupením dynamických a progresivních subjektů, které mají zájem vytvářet smysluplné, synergické a společensky přínosné projekty v oblasti digitalizace a progresivních environmentálních technologií.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Vize:

CEDEG má ambici stát se do 3 let jednou z nejvýznamnějších platforem pro spolupráci ve střední Evropě v oblasti digitalizace a progresivních environmentálních technologií. Členy organizace jsou velké průmyslové firmy, malé a střední podniky a startupy, inovační centra a huby, přední univerzity, výzkumné organizace a laboratoře, progresivní evropské regiony, obce a další ...

 

Mise: 

CE Digital & Enviro Grouping (CEDEG) je výzkumné, obchodní a networkingové uskupení, které působí převážně ve středoevropském regionu. Svojí činností organizace naplňuje povahu neziskové organizace, nadnárodního klastrového seskupení (metaklastru).

Metaklastr se věnuje výzkumu, vývoji, šíření a podpoře monetizace aktivit členských firem a organizací ve dvou důležitých tématech současné globální společnosti – v oblasti digitalizace a environmentálně vyspělých technologií.