Modus | Home page

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Bezpečnostně technologický klastr je neziskovou organizací (spolkem), která svými aktivitami již více než 10 let podporuje posilování bezpečnosti napříč nejrůznějšími obory a to nejen v průmyslové sféře.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.

Hlavním posláním BTKlastru je propojování členských subjektů za účelem zvyšování bezpečnosti, konkurenceschopnosti a podpory vědy a výzkumu v oblastech bezpečnosti. Za podpory z dotačních zdrojů klastr zdárně realizoval investiční a výzkumně-vývojové projekty v sumární výši okolo 90 mil. Kč, měkké projekty pak ve výši zhruba 10 mil. Kč. Svým členům napomáhá Bezpečnostně technologický klastr k rozvoji realizací výzkumně-vývojových projektů, budováním sdílené infrastruktury, vzděláváním v oblastech bezpečnosti či vzděláváním zaměstnanců členů v měkkých dovednostech.

Komerčními aktivitami klastru jsou analýzy, studie a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, ochrany veřejného zdraví, ochrany osob a majetku, ochraně životního prostředí a ekologie a dalších oblastech napříč pracovními skupinami klastru. Klastr rovněž pro své členy monitoruje nové dotační možnosti a podílí se na společných projektových aktivitách svých členů.

Vizí BTKlastru je fungující propojení velkých průmyslových, ale i malých a středních podniků s výzkumně-vývojovou a akademickou sférou a zajištění vědeckotechnického zázemí pro projekty členských firem. Současně s tím získávání finančních prostředků pro investiční i „měkké“ aktivity v oblasti bezpečnosti a podporu rozvoje inovací, výzkumu, vývoje a transfer znalostí a výsledků výzkumu.

Produkty/služby 

Aktivity BTKlastru rozdělujeme do pěti základních oblastí. Na neziskovém základu jsou to především výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, fundraising a projektové poradenství, také marketing, propagace a rozvoj bezpečnostně technologické problematiky a členů klastru. Jako hospodářskou činnost poskytuje klastr také služby na komerční bázi a to jak členům, tak nečlenům klastru.

1. Výzkum, vývoj a inovace

BTKlastr propojuje výzkumnou a aplikační sféru a iniciuje VaV a inovační aktivity v rámci zapojených členských subjektů.

2. Vzdělávání

BTKlastr realizuje semináře, workshopy, odborné konference a kulaté stoly v oblasti bezpečnosti s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti.

3. Fundraising a projektové poradenství

BTKlastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.

4. Marketing a propagace

Propagace BTKlastru a jeho členů je nedílnou součástí aktivit klastru se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví.

5. Komerční služby

BTKlastr nabízí dále tyto služby:

- měření imisních koncentrací s následným rozborem a vyhodnocením prostřednictvím mobilní měřicí laboratoře (autorizované měření)

- využití výzkumné a zkušební laboratoře pro měření hořlavosti materiálů metodou kyslíkového indexu a FTIR spektrometru

- služby CENTRA INFORMAČNÍ PODPORY (odborná vyjádření, posudky, návrhy a doporučení v oblastech bezpečnosti)

Možnosti spolupráce

  • Partnerství, poradenství a veškerá odborná činnost v oblasti bezpečnosti
  • Vědecko - výzkumné činnosti
  • Konzultace, příprava, realizace a administrace projektů
  • Vzdělávání, marketing a propagace

Aktivity

BTKlastr ve spolupráci se svými členy vyvíjí výzkumné, vývojové a inovační aktivity, dále pak vzdělávací, propagační a rozvojové aktivity v těchto pracovních skupinách:

  • SAFETY (bezpečnost práce, požární ochrana, protivýbuchová prevence)
  • SECURITY (ostraha, ochrana osob a majetku, monitorovací, zabezpečovací a IT systémy)
  • EKOLOGIE (ochrana životního prostředí a ekologie)
  • VÝZKUM A VÝVOJ
  • VZDĚLÁVÁNÍ

Kontakt: Mgr. Simona Guzdková, simona.guzdkova@btklastr.cz, +420 734 232 532

 
 
Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Klastr IČO:22873643Kraj:Moravskoslezský
Počet firem:19Zaměstnanci (odhad):18600
IČOJménoTypKrajZaměstnanci (odhad)
25855042Borcad cz s. r. o.FirmaMoravskoslezský150
44994575Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.Výzkumný ústavJihomoravský225
05222851CZ testing institute s.r.o.FirmaMoravskoslezský3
00002739DIAMO s. p., odšť. závod HBZSStátní podnikMoravskoslezský3500
45195277HOBES, spol. s r.o.FirmaMoravskoslezský225
02003856IDEA AIR s. r. o.FirmaMoravskoslezský3
42767717K2 atmitec s.r.o.FirmaMoravskoslezský150
25862731NAM system, a. s.FirmaMoravskoslezský75
27003949NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.KlastrMoravskoslezský8
06252745Národní stavební klastr z.s.KlastrMoravskoslezský3
00576310Sdružení pro rozvoj MSKNestátní nezisková organizaceMoravskoslezský15
71173846SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSKNestátní nezisková organizaceMoravskoslezský3
není IČOst. bryg. dr hab. Marzena Pólka, prof. SGSP Szkola Glowna Služby PožarniczejPolsko0
00007064Technický ústav požární ochrany, MV GŘ - HZS ČRMinisterstvoPraha10000
49606123TESO – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.FirmaMoravskoslezský15
70883521Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněZlínský1250
28606582VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.Akciová společnostMoravskoslezský150
61989100VŠB – TU OstravaMoravskoslezský2750
45193380VVUÚ, a. s.FirmaMoravskoslezský75