Modus | Home page

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. (BTKlastr) je spolkem, který sdružuje členy z řad malých a středních podniků, výzkumné organizace, vysoké a střední školy a státní instituce.

BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.
Hlavním posláním BTKlastru je propojování členských subjektů za účelem zvyšování bezpečnosti, konkurenceschopnosti a podpory vědy, výzkumu a inovací spojených s rozvojem bezpečnostně- technologického výzkumu v kraji prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru. BTKlastr rovněž podporuje a napomáhá propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu.
Bezpečnostně technologický klastr se specializuje na činnosti v oblasti průmyslové bezpečnosti a zabezpečení, bezpečnosti na pracovišti, bezpečnostní technologie a řízení procesů, ochrany veřejnosti a požární ochrany. Zaměřuje se na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi svými členy a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru.

 

Produkty/služby 

 • měření imisních koncentrací s následným rozborem a vyhodnocením prostřednictvím akreditované mobilní laboratoře
 • služby Centra expertů (odborná vyjádření, posudky, návrhy a doporučení v oblastech bezpečnosti)
 • pronájem přístroje DiANS k hodnocení psychofyziologického stavu organizmu
 • sdílený dispečink Centrálního dohledového a poplachového centra dle ČSN EN50518
 • odborné zkoušky v laboratoři na testování životnosti bezpečnostních zámků
 • služby kanceláře projektové podpory pro členy klastru
 • vzdělávací aktivity ve všech oblastech bezpečnosti a ekologie

 

Možnosti spolupráce

 • Partnerství, poradenství a veškerá odborná činnost v oblasti bezpečnosti
 • Vědecko - výzkumné činnosti
 • Konzultace, příprava a realizace projektů
 • Vzdělávání, marketing a propagace

 

Aktivity

BTKlastr vyvíjí výzkumné, vývojové a inovační aktivity, dále pak vzdělávací, propagační a rozvojové aktivity
v těchto pracovních skupinách:

 • SAFETY (bezpečnost práce, požární ochrana, protivýbuchová prevence)
 • SECURITY (ostraha, ochrana osob a majetku, monitorovací, zabezpečovací a IT systémy)
 • EKOLOGIE (ochrana životního prostředí a ekologie)
 • VÝZKUM A VÝVOJ
 • VZDĚLÁVÁNÍ

 

Kontakt: Simona Guzdková, simona.guzdkova@btklastr.cz, +420 734 232 532