Modus | Home page

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Bezpečnostně technologický klastr je neziskovou organizací (spolkem), která svými aktivitami již více než 10 let podporuje posilování bezpečnosti napříč nejrůznějšími obory a to nejen v průmyslové sféře.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.

Hlavním posláním BTKlastru je propojování členských subjektů za účelem zvyšování bezpečnosti, konkurenceschopnosti a podpory vědy a výzkumu v oblastech bezpečnosti. Za podpory z dotačních zdrojů klastr zdárně realizoval investiční a výzkumně-vývojové projekty v sumární výši okolo 90 mil. Kč, měkké projekty pak ve výši zhruba 10 mil. Kč. Svým členům napomáhá Bezpečnostně technologický klastr k rozvoji realizací výzkumně-vývojových projektů, budováním sdílené infrastruktury, vzděláváním v oblastech bezpečnosti či vzděláváním zaměstnanců členů v měkkých dovednostech.

Komerčními aktivitami klastru jsou analýzy, studie a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, ochrany veřejného zdraví, ochrany osob a majetku, ochraně životního prostředí a ekologie a dalších oblastech napříč pracovními skupinami klastru. Klastr rovněž pro své členy monitoruje nové dotační možnosti a podílí se na společných projektových aktivitách svých členů.

Vizí BTKlastru je fungující propojení velkých průmyslových, ale i malých a středních podniků s výzkumně-vývojovou a akademickou sférou a zajištění vědeckotechnického zázemí pro projekty členských firem. Současně s tím získávání finančních prostředků pro investiční i „měkké“ aktivity v oblasti bezpečnosti a podporu rozvoje inovací, výzkumu, vývoje a transfer znalostí a výsledků výzkumu.

Produkty/služby 

Aktivity BTKlastru rozdělujeme do pěti základních oblastí. Na neziskovém základu jsou to především výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, fundraising a projektové poradenství, také marketing, propagace a rozvoj bezpečnostně technologické problematiky a členů klastru. Jako hospodářskou činnost poskytuje klastr také služby na komerční bázi a to jak členům, tak nečlenům klastru.

1. Výzkum, vývoj a inovace

BTKlastr propojuje výzkumnou a aplikační sféru a iniciuje VaV a inovační aktivity v rámci zapojených členských subjektů.

2. Vzdělávání

BTKlastr realizuje semináře, workshopy, odborné konference a kulaté stoly v oblasti bezpečnosti s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti.

3. Fundraising a projektové poradenství

BTKlastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.

4. Marketing a propagace

Propagace BTKlastru a jeho členů je nedílnou součástí aktivit klastru se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví.

5. Komerční služby

BTKlastr nabízí dále tyto služby:

- měření imisních koncentrací s následným rozborem a vyhodnocením prostřednictvím mobilní měřicí laboratoře (autorizované měření)

- využití výzkumné a zkušební laboratoře pro měření hořlavosti materiálů metodou kyslíkového indexu a FTIR spektrometru

- služby CENTRA INFORMAČNÍ PODPORY (odborná vyjádření, posudky, návrhy a doporučení v oblastech bezpečnosti)

Možnosti spolupráce

  • Partnerství, poradenství a veškerá odborná činnost v oblasti bezpečnosti
  • Vědecko - výzkumné činnosti
  • Konzultace, příprava, realizace a administrace projektů
  • Vzdělávání, marketing a propagace

Aktivity

BTKlastr ve spolupráci se svými členy vyvíjí výzkumné, vývojové a inovační aktivity, dále pak vzdělávací, propagační a rozvojové aktivity v těchto pracovních skupinách:

  • SAFETY (bezpečnost práce, požární ochrana, protivýbuchová prevence)
  • SECURITY (ostraha, ochrana osob a majetku, monitorovací, zabezpečovací a IT systémy)
  • EKOLOGIE (ochrana životního prostředí a ekologie)
  • VÝZKUM A VÝVOJ
  • VZDĚLÁVÁNÍ

Kontakt: Mgr. Simona Guzdková, simona.guzdkova@btklastr.cz, +420 734 232 532

 
 
Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Klastr IČO:22873643Kraj:Moravskoslezský
Počet firem:26Zaměstnanci (odhad):18592
IČOJménoTypKrajZaměstnanci (odhad)
25519581BC LOGISTICS s. r. o.FirmaZlínský0
25855042Borcad cz s. r. o.FirmaMoravskoslezský150
44994575Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.Výzkumný ústavJihomoravský225
05222851CZ testing institute s. r. o.FirmaMoravskoslezský3
00002739DIAMO s. p., odšť. závod HBZSStátní podnikMoravskoslezský3500
45195277HOBES, spol. s r. o.FirmaMoravskoslezský225
02003856IDEA AIR s. r. o.FirmaMoravskoslezský3
26848597Inspection services s.r.o.FirmaMoravskoslezský0
42767717K2 atmitec s.r.o.FirmaMoravskoslezský150
46566635Kvarčák MilošFyzická osobaMoravskoslezský0
74475584Lerch MartinFyzická osobaOlomoucký0
25862731NAM system, a. s.FirmaMoravskoslezský75
27003949NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z. s.KlastrMoravskoslezský0
06252745Národní stavební klastr z. s.KlastrMoravskoslezský3
26629437Národní strojírenský klastr, z. s.KlastrMoravskoslezský0
24271098NetDirect s.r.o.FirmaMoravskoslezský0
není IČOPólka Marzena, st. bryg. dr. hab. prof. - Szkola Glowna Služby PožarniczejFyzická osobaPolsko0
60777656RESPOND & CO, s .r. o.FirmaMoravskoslezský0
00576310Sdružení pro rozvoj MSKNestátní nezisková organizaceMoravskoslezský15
71173846SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSKNestátní nezisková organizaceMoravskoslezský3
49606123TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.FirmaMoravskoslezský15
00007064Technický ústav požární ochrany, MV GŘ - HZS ČRVýzkumný ústavPraha10000
70883521Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatikyZlínský1250
28606582VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.Akciová společnostMoravskoslezský150
45193380VVUÚ, a. s.Akciová společnostMoravskoslezský75
61989100Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaMoravskoslezský2750