Modus | Home page

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. (BTKlastr) je spolkem, který sdružuje členy z řad malých a středních podniků, výzkumné organizace, vysoké a střední školy a státní instituce.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.


Hlavním posláním BTKlastru je propojování členských subjektů za účelem zvyšování bezpečnosti, konkurenceschopnosti a podpory vědy, výzkumu a inovací spojených s rozvojem bezpečnostně- technologického výzkumu v kraji prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru. BTKlastr rovněž podporuje a napomáhá propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu.


Bezpečnostně technologický klastr se specializuje na činnosti v oblasti průmyslové bezpečnosti a zabezpečení, bezpečnosti na pracovišti, bezpečnostní technologie a řízení procesů, ochrany veřejnosti a požární ochrany. Zaměřuje se na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi svými členy a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru.

 

Produkty/služby 

 • automatizované měření imisních koncentrací s následným rozborem a vyhodnocením prostřednictvím mobilní měřící laboratoře imisí
 • služby Centra expertů (odborná vyjádření, posudky, návrhy a doporučení v nejrůznějších oblastech bezpečnosti)
 • pronájem přístroje DiANS k hodnocení psychofyziologického stavu organizmu
 • služby kanceláře projektové podpory pro členy klastru
 • vzdělávací aktivity pro členy klastru a jejich zaměstnance

 

Možnosti spolupráce

 • Partnerství, poradenství a veškerá odborná činnost v oblasti bezpečnosti
 • Vědecko - výzkumné činnosti
 • Konzultace, příprava a realizace projektů
 • Vzdělávání, marketing a propagace

 

Aktivity

BTKlastr vyvíjí výzkumné, vývojové a inovační aktivity, dále pak vzdělávací, propagační a rozvojové aktivity
v těchto pracovních skupinách:

 • SAFETY (bezpečnost práce, požární ochrana, protivýbuchová prevence)
 • SECURITY (ostraha, ochrana osob a majetku, monitorovací, zabezpečovací a IT systémy)
 • EKOLOGIE (ochrana životního prostředí a ekologie)
 • VÝZKUM A VÝVOJ
 • VZDĚLÁVÁNÍ

 

Kontakt: Mgr. Simona Guzdková, simona.guzdkova@btklastr.cz, +420 734 232 532

 
 
Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Klastr IČO:22873643Kraj:Moravskoslezský
Počet firem:24Zaměstnanci (odhad):15433
IČOJménoTypKrajZaměstnanci (odhad)
25855042Borcad cz s. r. o.FirmaMoravskoslezský150
44994575Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.Výzkumný ústavJihomoravský225
05222851CZ testing institute s.r.o.FirmaMoravskoslezský3
28559487Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.Nestátní nezisková organizaceMoravskoslezský3
47674938FITE, a. s.FirmaMoravskoslezský75
45195277HOBES, spol. s r.o.FirmaMoravskoslezský225
02003856IDEA AIR s. r. o.FirmaMoravskoslezský3
42767717K2 atmitec s.r.o.FirmaMoravskoslezský150
25862731NAM system, a. s.FirmaMoravskoslezský75
27003949NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.KlastrMoravskoslezský8
06252745Národní stavební klastr z.s.KlastrMoravskoslezský3
25368524NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.FirmaMoravskoslezský15
47676019OKD, HBZS, a.s.FirmaMoravskoslezský150
25377302RESPECT OSTRAVA, s. r. o.FirmaMoravskoslezský15
45196508RSBP, spol. s r. o.FirmaMoravskoslezský75
00576310Sdružení pro rozvoj MSKNestátní nezisková organizaceMoravskoslezský15
71173846SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSKNestátní nezisková organizaceMoravskoslezský3
není IČOst. bryg. dr hab. Marzena Pólka, prof. SGSP Szkola Glowna Služby PožarniczejPolsko0
00007064Technický ústav požární ochrany, MV GŘ - HZS ČRMinisterstvoPraha10000
49606123TESO – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.FirmaMoravskoslezský15
70883521Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněZlínský1250
28606582VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.Akciová společnostMoravskoslezský150
61989100VŠB – TU OstravaMoravskoslezský2750
45193380VVUÚ, a. s.FirmaMoravskoslezský75