Modus | Home page

Voda ve výrobních procesech

Novinka

Česká membránová platforma, z.s., člen Národní klastrové asociace, získala podporu projektu Membrány pro život (MEM4LIFE, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786).


Jedním z cílů tohoto projektu je zpracování tzv. cestovní mapy – vize, kde lze membránové technologie při řešení problémů s nedostatkem vody (v jednotlivých oborech) využít, jak se v daných průmyslových odvětvích mohou implementovat a jaký bude jejich očekávaný přínos.

 

Hospodaření s vodou se stává v současné době klíčovým faktorem, který ovlivňuje činnost řady firem. Nedostatek vody je patrný zejména v zemědělství, potravinářském průmyslu, chemickém průmyslu, ale i v mnoha dalších. Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který si klade za cíl zmapovat problémy českých firem při hospodaření s vodou a nabídnout pomoc při řešení nedostatku vody ve výrobě.

 

Pokud budete mít zájem, rádi vás budeme informovat o průběhu a výsledcích průzkumu a kontaktovat s nabídkou možné spolupráce.

 

Děkujeme vám za čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

 

S pozdravem realizační tým CZEMP