Modus | Home page

Úspěchy našich členů - CLUTEX - klastr technické textilie

Novinka

CLUTEX – klastr technické textilie z. s. vznikl před 15 lety jako reakce na neutěšenou situaci mezi textilními firmami.


Chyběly finanční prostředky na výzkum a vývoj, byly narušeny vztahy s existujícími výzkumnými subjekty a bylo jasné, že bez inovací jak výrobkových, tak technologických se firmy na trhu pro další období neudrží.


Vstup České republiky do Evropské unie a poznatky o nových zdrojích informací i financí prostřednictvím vzniku klastru přinesl vítanou cestu, jak situaci vyřešit.
14. 3. 2006 podepsalo na ustavující valné hromadě 17 firem memorandum o založení klastru CLUTEX.


Od té doby se počet členů zdvojnásobil, inovační aktivity se díky spolupráci výzkumných a výrobních firem zvýšily nad očekávání. Díky výstupům projektů kolektivního výzkumu a jejich průběžné propagaci vzbudil klastr zájem zahraničních subjektů a postupně vznikly trvalé vazby a spolupráce i s textilními klastry ze zemí s dlouhodobou textilní historií – Itálií, Španělskem, Portugalskem, Německem a Francií. Dobré reference o našem přínosu pro řešení vzbudily zájem i u klastrů z Finska, Slovenska a dalších zemí.


V současné době se můžeme nejen ohlédnout za 7 vyřešenými mezinárodními projekty s účastí klastru CLUTEX za 876,6 tis. EUR, ale i v době s obtížemi pro kontakty probíhá řešení čtyř projektů s rozpočtem 291 tis. EUR a příprava dalších minimálně 2 mezinárodních projektů. Obecně jde většinou o programy LIFE, COSME nebo HORIZON 2020.

 

 


Pro další rozvoj nejen klastru a jeho členů, ale i dalších textilních subjektů působících v České republice je nezbytné, aby byl klastr aktivní i v rámci kraje, NUTS II i celostátně minimálně v oblasti tvorby Regionálních inovačních strategií a jejich strategických plánů. A i o to se se snažíme, což dokládá dlouhodobá spolupráce v rámci programu REGIOTEX a dalších.


To, že je spolupráce přínosem ukázalo jaro roku 2020, kdy většina členských firem v době pandemické první vlny nezastavila výrobu nebo výzkum, ale právě u nich vznikly nové technologie pro úpravu textilních roušek i návrhy na nové typy respirátorů. To, že nešlo jen o výzkum a vývoj, ale o praktické využití ve výrobě těchto – v té době – úzkoprofilových typů ochrany, dokládají tisíce roušek, ochranných oděvů a respirátorů, které pomohly ke zmírnění a následnému potlačení jarní vlny šíření viru COVID-19 nejen v České republice.

Není náhodou, že jedno z nových řešení dokáže současně přinést i pozitivní účinek v oblasti cirkulární ekonomiky. Jde o úpravu přinášející samočistící efekt na principu fotoaktivního barviva s prokazatelným antimikrobiálním efektem. Při jejím použití při zpracování tkanin určených např. na roušky, je možné dovodit následující: cca polovina populace ČR spotřebuje za 50 dní jednorázové roušky, kdy je jich nutné zahrnout do nerecyklovatelného odpadu 1 905 tun, při použití bavlněné roušky s uvedenou úpravou vznikne 43,2 tun odpadu, u směsi polyester/bavlna 50,4 tun. V obou těchto případech jde o odpad dále recyklovatelný. I takové výsledky přináší výzkum a vývoj v klastru CLUTEX.