Modus | Home page

Proběhla konference ,,Kyberbezpečnost po COVIDu" 15. září 2020 Dolní Břežany

Novinka

Dne 15. září 2020 v Dolních Břežanech uspořádala Národní klastrová asociace, Fyzikální ústav AV ČR, CzechInvest a partneři úspěšnou konferenci KYBERBEZPEČNOST PO COVIDU


Datum: úterý, 15. září 2020

Místo: ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany

Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v souladu s legislativou GDPR?

  • Jak se mění kyberbezpečnost v souvislosti s COVIDem?
  • S jakými typy kybernetických útoků se v současnosti nejčastěji můžete setkat?
  • Jak zajistit firemní či úřední textová či akustická data před jejich zcizením?
  • Jaké osvědčené a nejmodernější typy SW a další související bezpečnostní technologie lze v rámci zabezpečení kybernetické bezpečnosti pořídit pro ochranu výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě? A další témata….

 

Pozvánka ke stažení ZDE

 

 

 

Počet míst na konferenci je omezen. Pořadatel Národní klastrová asociace si vyhrazuje právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění. Průběh a konání konference bude realizováno v souladu s nařízeními Vlády ČR a případně nařízeními jednotlivých ministerstev. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konferenci v případě nepříznivého vývoje zdravotní situace. V případě jakýchkoli změn, nebo zrušení konference v souvislosti s nemocí COVID-19, nemají účastníci nárok na jakoukoli náhradu. Účastníci konference berou na vědomí, že v jejím průběhu bude pořizována fotodokumentace, která následně může, dle rozhodnutí pořadatele, být použita pro marketingové a PR účely. Svojí přítomností na konferenci vyjadřují účastníci souhlas s pořizováním takové dokumentace a s jejím následným využitím pro výše uvedené účely. Účastník má právo požádat pořadatele, aby v průběhu konference nebyl fotografován, a o smazání konkrétních fotografií, na nichž je zachycen.  Účast na konferenci je dobrovolná a účastníci konference nesou veškerá rizika (zejména zdravotní), která mohou s účastí na konferenci souviset.

 

Kontakt: Lucie Freiberg, freiberg@nca.cz

Prezentace ke stažení

Přidáno: 18.09.2020 12:22:48
Přidáno: 18.09.2020 12:22:54
Přidáno: 18.09.2020 12:39:34
Přidáno: 18.09.2020 14:15:02
Přidáno: 18.09.2020 12:22:57
Přidáno: 18.09.2020 12:39:24
Přidáno: 18.09.2020 16:26:16